Szkoła Podstawowa w Dobrzycy

Informacje o placówce

strona internetowa: https://sp-dobrzyca.bedzino.pl/

Dyrekcja Szkoły

Anna Kondaszewska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy

Dane kontaktowe

Dobrzyca 53
76-038 Dobrzyca
tel: +48 94 316 01 06
fax: +48 94 316 01 06
email: sekretariat@sp-dobrzyca.bedzino.pl

O szkole

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje kl. I-VI oraz oddział „0”

W skład obwodu szkoły wchodzą następujące miejscowości: Dobrzyca, Wierzchomino, Wierzchominko, Smolne, Podbórz, Strachomino, Strzepowo.

Szkoła funkcjonuje w nowo rozbudowanym obiekcie służącym celom dydaktycznym , w następnym etapie rozbudowy powstanie sala gimnastyczna wraz z pracownią informatyczną i biblioteką szkolną z czytelnią.

Aktualnie w realizacji zajęć wychowania fizycznego placówka współpracuje z Domem Kultury. Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków zachodnioeuropejskich (język angielski i niemiecki) oraz uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (np. między innymi SKS, kół: ekologicznego, turystyczno-krajoznawczego, muzyczno-wokalnego, informatycznego).

Prowadzona jest systematyczna współpraca w godzinach popołudniowych z Ogniskiem Muzycznym w Koszalinie, dzięki której na terenie szkoły powstała filia tego ogniska, a uczestnikami są uczniowie tej placówki. Do wyłącznej dyspozycji placówki jest autobus szkolny, który umożliwia bezpieczny dowóz nie tylko na zajęcia obowiązkowe.