ZODR Barzkowice – Terenowy Zespół Doradców w Koszalinie organizuje szkolenie dla rolników nt:

  1. Wapnowanie, stosowanie nawozów organicznych, użyźniaczy i poplonów w procesie poprawy jakości gleby.
  2. Zazielenienie w ramach WPR

które odbędzie się dn. 26.02.2015 o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

opublikowano 6 lutego 2015