Szkolenie dla rolników z ochrony roślin

ZODR Barzkowice – Terenowy Zespół Doradców w Koszalinie informuje o organizacji szkolenia chemizacyjnego (uzupełniającego) w zakresie: „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie zachodniopomorskim” dn. 04.03.2015 oraz 24.04.2015., które odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. Szkolenie finansowane jest przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Więcej informacji oraz zapisy w TZD Koszalin, ul. Przemysłowa 8, Krystyna Polańczyk tel. 94 341 87 40, 94 342 79 29, 609388125.

opublikowano 6 lutego 2015