Szanowni mieszkańcy,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które będzie przeprowadzone przez przedstawiciela Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie dotyczące działalności gospodarczej dla podatników mających miejsce zamieszkania na obszarze działania MLGR.

Poniżej zakres tematyczny, który zostanie przedstawiony w trakcie szkolenia.

W zakresie podatku od towarów i usług:

1. omówienie obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług w działalności – mała gastronomia, handel sezonowy i krótkookresowy wynajem kwater, m.in. rejestracja VAT, wybór zwolnienia, ewidencjonowanie (rejestry, deklaracje), moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, odliczenia podatku VAT od nabycia towarów i usług, skutki braku ewidencji oraz nierzetelnego prowadzenia ewidencji VAT,

2. kasy rejestrujące tj. informacje dotyczące obowiązujących terminów rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, informacje o ulgach i warunkach do otrzymania ulgi przy zakupie kas rejestrujących, skutki podatkowe i karne wynikające z nierzetelnego ewidencjonowania sprzedaży lub nieewidencjonowania sprzedaży w ogóle (sankcje, mandaty, KKS).

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1. działalność sezonowa – podstawowe formy opodatkowania (przede wszystkim: karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – omówienie problemów rejestracji, obowiązków spoczywających na podatnikach związanych z posiadaniem i prowadzeniem stosownej ewidencji w powiązaniu z podatkiem VAT),

2.karta podatkowa – działalność w zakresie wynajmu kwater, gastronomii i handlu (omówienie wysokości stawek karty podatkowej, od czego uzależniona jest wysokość stawki, możliwość odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, jakie dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem działalności, wskazanie sytuacji, w których następuje wykluczenie z możliwości opodatkowania w tej formie),

3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – działalność w zakresie j.w. (omówienie wysokości stawek ryczałtu, wskazanie warunków jakie należy spełnić aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania, usługi związane z rekreacją i sportem – wykluczenie z ryczałtu),

4. obowiązki podatników wynikające z przepisów ustaw podatkowych i sankcje za ich niedopełnienie.

 SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10.04.2014 R.
GODZINA 10:00
W SIEDZIBIE MLGR
UL. NADMORSKA 27
76-034 SARBINOWO