Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Szkolenie RDOŚ w Szczecinie dotyczące wilka Canis lapus

Szanowni Państwo,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 10 listopada 2021 r. o godz. 09:30 organizuje szkolenie dotyczące wilka Canis lapus. Szkolenie przeprowadzi dr hab. Sabina Pierużek – Nowak Dla Natury “Wilk”. Szkolenie będzie kontynuacją działań prowadzonych od wielu lat przez RDOŚ w Szczecinie, które mają na celu wymianę informacji na temat wilka, przekazanie wiedzy o ekologii tego gatunku oraz postępowanie w zależności od okoliczności zdarzenia. Mając na uwadze sytuację pandemiczną spotkanie odbędzie się w formie on-line. Chęć uczestnictwa można zgłaszać na adres mailowy: wstz.szczecin@rdos.gov.pl do dnia 5 listopada 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany przed szkoleniem. Jednocześnie, przy dołączaniu do spotkania, podczas podawania nazwy użytkownika bardzo prosimy o wskazywanie nazwy instytucji oraz imienia i nazwiska.

 

2021-10-27 Informacja RDOŚ w Szczecinie