Szanowni Państwo, Gmina Będzino, we współpracy z Fundacją Nauka dla Środowiska serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w szkoleniu, które przybliży zasady przygotowania wniosku w programu „Działaj Lokalnie”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci udziału telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej do p. Katarzyny Lewandowskiej (094 31 62 551, k.lewandowska@bedzino.pl) . Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Będzinie w najbliższym możliwym terminie, ustalonym z wykonawcą.

W  tegorocznej edycji wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty do 6.000 zł, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
• przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.