Wpisy

Pożar w Kładnie


W niedzielę we wczesnych godzinach porannych w miejscowości Kładno gmina Będzino doszło do dużego pożaru obory wypełnionej sianem. W wyniku pożaru spłonęło piętro obory oraz padło osiem sztuk świń. Udało się uratować pobliskie zabudowania. Straty oszacowano na około 300 tys. zł, natomiast mienie uratowane na ponad 400 tys. zł. Czytaj dalej

Wójt Gminy Będzino apeluje o nieużywanie „lampionów szczęścia”

Lampiony unosząc się na dużą wysokość stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, a w sprzyjających warunkach atmosferycznych otwarty ogień w lampionach może być przyczyną pożaru domostw, lasu czy upraw. Nie wiadomo, gdzie lampion spadnie i czy nie spadnie wcześniej, nim zdąży się wypalić. Czytaj dalej

Niebezpieczna substancja w Tymieniu

W dniu 17 lipca 2014 roku ok. godz. 18:00 w miejscowości Tymień na parkingu leśnym przy drodze krajowej nr 11 doszło do nietypowego zdarzenia w postaci porzuconych pojemników z nieznaną substancją. Na miejsce zdarzenia udały się specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej z Koszalina, grupa operacyjna zespołu zarządzania kryzysowego Wójta Gminy Będzino w składzie komendanta straży gminnej oraz komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawiciele lasów państwowych. Czytaj dalej

Działania ratownicze ochotniczych straży pożarnych

Od początku roku ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Będzino brały udział 26 w działaniach ratowniczych. W dniu 25.03.2014 roku w Mścicach doszło do kolizji samochodu osobowego i ciężarowego. W działaniach brały udział 2 zastępy OSP Mścice. Czytaj dalej

Ćwiczenie doskonalące dla strażaków OSP z Gminy Będzino

W dniu 22.02.2014 r. w świetlicy OSP Mścice odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Będzino.

W szkoleniu udział wzięli druhowie z OSP Będzino, OSP Dobrzyca oraz OSP Mścice. Zrealizowano zagadnienia dotyczące:

– Mechanizmu urazu,
– Postępowania z poszkodowanym z urazami mnogimi,
– RKO z użyciem automatycznego defibrylatora (AED),
– Sprawdzono znajomość strażaków z wyposażeniem torby PSP R1.

Czytaj dalej

Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne ale też niedozwolone!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); “w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. Czytaj dalej

Orkan “Ksawery”

W dniach 5, 6 grudnia 2013 roku Gminę Będzino jak inne regiony nawiedził orkan ,,Ksawery’’.
W wyniku porywistego wiatru nastąpiły liczne awarie sieci elektro – energetycznej, przez co wystąpiły utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarstw oraz sieci wodociągowych. W związku z sytuacją w tryb pracy ciągłej uruchomione zostało Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, w ramach którego sztab monitorował zagrożenia na terenie gminy.

Czytaj dalej

Awaria zasilania hydroforni w Mścicach

Informujemy, że awaryjna dostawa wody z hydroforni w Mścicach została zakończona. Dostawa wody została wznowiona w normalnym trybie bez ograniczeń.