Wpisy

OGRANICZENIA W OBSŁUDZE INTERESANTÓW!

Komunikat Wójta Gminy Będzino

Szanowni Państwo, z powodu wzrostu zachorowań w naszym regionie

Od 15 listopada 2021r. do odwołania
w URZĘDZIE GMINY BĘDZINO

ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa INTERESANTA.

W sprawach ważnej wagi jest możliwość spotkania się z pracownikiem, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
w godzinach od 7:00 do 15:00

czwartek
w godzinach od 8:00 do 16:00

Zachęcamy również do korzystania z możliwości składania wniosków do urzędu:
– poprzez wrzucenie do urny znajdującej się na parterze w budynku urzędu,
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
– poprzez ePUAP na adres skrytki / /ugbedzino/skrytka

 

Wójt Gminy Będzino
/-/ Mariusz Jaroniewski

 

Numer telefonu +4894 31 62 …. + wewnetrzny
   
Pokój  tel.   Nazwisko i imię Stanowisko Adres e-mail
parter
1 555 Kwiatkowska Agnieszka ds. ochrony środowiska a.kwiatkowska@bedzino.pl
555 Wirkus Tomasz ds. oświaty t.wirkus@bedzino.pl
2 540 Kopera Bartosz ds. planowania przestrzennego b.kopera@bedzino.pl
3 532 Zwierzyńska Katarzyna ds. planowania przestrzennego k.zwierzynska@bedzino.pl
4 535 Gos Małgorzata ds. gosp. komunalnej i lokalowej m.gos@bedzino.pl
534 Kowalska Małgorzata ds. geodezji m.kowalska@bedzino.pl
535 Kustra Magdalena pomoc administracyjna m.kustra@bedzino.pl
5 544 Krasowska Beata ds. zamówień publicznych b.krasowska@bedzino.pl
6 533 Maśliński Marek ds. inwestycji gminnych m.maslinski@bedzino.pl
533 Janowski Aleksander ds. inwestycji gminnych i remont. a.janowski@bedzino.pl
8 538 Kokłowska Dorota Kierownik USC usc@bedzino.pl
  538 Żurawski Paweł ds. migracji aktów stanu cywilnego usc@bedzino.pl
I piętro
11 539 Michalak Urszula ds. obsługi Rady Gminy u.michalak@bedzino.pl
12 530 Myrga Katarzyna sekretariat ug@bedzino.pl
553 Jaroniewski Mariusz wójt gminy
531 Markowski Dariusz z-ca wójta gminy
13 545 Kołodziejczyk Robert informatyk informatyk@bedzino.pl
II piętro
15 541 Lewandowska Katarzyna ds. pozyskiwania środ. pozabudżet. k.lewandowska@bedzino.pl
16 551 Mróz Wioletta ds. ewidencji dz. gosp. w.mroz@bedzino.pl
17 547 Janiuk Anna sekretarz gminy sekretarz@bedzino.pl
18 548 Ksiądz Maciej ds. kadr i płac m.ksiadz@bedzino.pl
19 552 Kubicka Katarzyna ds. księgowości k.kubicka@bedzino.pl
552 Snoch Sabina ds. księgowości s.snoch@bedzino.pl
543 ds. windykacji i egzekucji admin.
20 549 Protasewicz Renata skarbnik gminy skarbnik@bedzino.pl
21 554 Tomala-Gajec Anetta ds. księgowości a.tomala-gajec@bedzino.pl
554 Woronis Julita ds. księgowości j.woronis@bedzino.pl
22 546 Gatz Arkadiusz ds. obronnych, OC i zarządz. kryzys oc@bedzino.pl
546 Gatz Arkadiusz zk@bedzino.pl
546 Jaczewski Jan ds. profilaktyki i spraw społ. j.jaczewski@bedzino.pl
23 550 Szpakiewicz Eliza ds. gosp. odpadami e.szpakiewicz@bedzino.pl
542 Kuzioła Karolina ds. księgowości k.kuziola@bedzino.pl

 

 

 

 

 

III miejsce Gminy Będzino

Bardzo miło nam poinformować, że Gmina Będzino zajęła III miejsce w konkursie pt. “Rosnąca odporność”, na terenie powiatu koszalińskiego.
Konkurs organizowany jest przez pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2.
Dzięki zajęciu tak wysokiej lokaty nasza gmina otrzyma 250 000 zł z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.  
W związku z tym, Wójt  Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski  serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się zaszczepić, przeciw wirusowi SARS-CoV-2.
III miejsce jest naszym wspólnym sukcesem. 

Zmiany dotyczącego obostrzeń związanych z pandemią

Od 19 października br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego obostrzeń związanych z pandemią. Zgodnie z nim osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 za granicą szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE będzie zwolniona z kwarantanny i będzie jej przysługiwał unijny certyfikat szczepień. Są też zmiany dotyczące noszenia maseczek.

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nim osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 poza Polską szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej (lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy) będą uprawnione do utrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przedstawienie zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodnego ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki, tłumaczenia tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Zgodnie z nowelą osoby takie będą również zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Nowela wprowadziła również zmiany dotyczące noszenia maseczek. Rozszerzono listę zwolnień z obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie różnego rodzaju egzaminów. Podpunkt mówiący o sytuacjach egzaminacyjnych zwalniających z obowiązku noszenia maseczki uzyskał brzmienie: „(Nakazu określonego w ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku:)…zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m”.

Dodano również punkt, zgodnie z którym nakaz zakrywania ust i nosa nie dotyczy „studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, osób zatrudnionych w uczelni i innych osób prowadzących w niej zajęcia oraz osób prowadzących zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej”.

Zapisy dotyczące zasad obowiązujących w urzędach nie uległy zmianie.

Rusza rejestracja na szczepienie dawką przypominającą

Od wtorku na szczepienie przeciw COVID-19 dawką przypominającą mogą już umawiać się wszystkie osoby pełnoletnie, pod warunkiem, że od przyjęcia pełnego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy. E-skierowanie dla nich wystawione jest automatycznie.

Jak przypomniało Centrum e-Zdrowia, termin wystawienia e-skierowania zależy od tego, kiedy ktoś się w pełni zaszczepił. Dlatego e-skierowanie dostępne będzie dla osób, które w pełni zaszczepiły się co najmniej 6 miesięcy temu. Osoby takie szczepione będą preparatami firm Pfizer-BioNTech i Moderna.

Mogą one umówić się na dawkę przypominającą poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl lub wykorzystując aplikację mojeIKP. Mogą również zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989 lub wysłać SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino!
Przypominamy Państwu, że na terenie naszej Gminy działają trzy punkty szczepień populacyjnych przeciw COVID – 19:

 1. BALTICMED MŚCICE
  RZEMIEŚLNICZA 4
  76-031 MŚCICE- tel.943165978
 2. NZOZ „BĘDZINO” Małgorzata Gasińska, Stanisław Celmer
  BĘDZINO 18
  76-037 BĘDZINO- tel.943162428
 3. BĘDZINO – DOBRZYCA
  DOBRZYCA 26
  76-038 Dobrzyca- tel.9431181289