Wpisy

Uwaga! Wypłata Dodatku Węglowego oraz Dodatku dla Gospodarstw Domowych

Urząd Gminy Będzino informuję, iż w jak najszybszym terminie należy zgłaszać się do Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Będzinie po odbiór kwot z tytułu Dodatku Węglowego i Dodatku dla Gospodarstw Domowych, te osoby które zadeklarowały odbiór gotówki w kasie banku.
Bank w dniu 29 grudnia czynny będzie do godz. 12:00.

Ruszyła dystrybucja węgla.

W dniu dzisiejszym pierwszym mieszkańcom naszej Gminy dostarczamy węgiel w ramach  zakupu węgla w preferencyjnych cenach. Węgiel pozyskiwany jest w ramach podpisanej umowy, którego dystrybutorem jest spółka Węglokos S.A. Dostarczany węgiel posiada stosowny certyfikat jakości z który możecie się Państwo zapoznać.

Certyfikat_+25_Bumar_28.11.22

Certyfikat_5-25_Bumar_28.11.22

Uwaga! Wnioski o dodatek węglowy oraz o dodatek do innych źródeł ciepła składamy tylko do 30 listopada 2022 r.

Przypominamy, że do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł ciepła – zakup peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego oraz wnioski dla podmiotów wrażliwych.
Wnioski złożone po 30 listopada 2022 roku nie będą rozpatrywane.

Gmina podpisała umowę z firmą Węglokoks S.A na zakup węgla po cenach preferencyjnych

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 25.11.2022r. Gmina podpisała umowę z firmą Węglokoks S.A na zakup węgla po cenach preferencyjnych. Pierwsze transporty z węglem przybędą do gminy w nadchodzącym tygodniu.  Ponadto, w wyniku negocjacji ceny z firmą ART Artur Kotowski, będziecie Państwo płacić 50 zł mniej za tonę. Ostateczna cena za 1t węgla z dowozem wynosi 1950 zł.

Podstawą  do odbioru węgla są dokumenty: zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla oraz faktura zakupu wystawione przez Urząd Gminy Będzino.  Dokumenty będą dostarczone przez pracownika do firmy odpowiedzialnej za dystrybucję węgla, o czym zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Następnie należy udać się do firmy dystrybucyjnej (Niegoszcz 22) w celu uzgodnienia terminu i miejsca dostawy (istnieje możliwość załatwienia sprawy telefonicznie lub e-mailowo).

Urząd gminy zwraca się z gorącą prośbą o  jak najszybsze składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 31 62 546.

Zakup preferencyjny węgla poprzez Urząd Gminy Będzino

Szanowni Mieszkańcy,

Ruszyła procedura sprzedaży węgla poprzez Urząd Gminy Będzino. W celu zakupu węgla należy,  złożyć „Wniosek o zakup preferencyjny węgla” (dostępny na stronie lub w urzędzie), a następnie po pozytywnej jego weryfikacji o czym Państwo zostaniecie poinformowani telefonicznie, dokonać stosownej opłaty na konto:

Gmina Będzino: 95 8581 1014 2005 0200 0143 0033 z dopiskiem „zakup węgla”.

Koszt węgla – 2.000,00 zł za tonę bez względu na rodzaj. Cena obejmuje dostawę węgla pod wskazany adres na terenie gminy Będzino. Usługa workowania będzie dodatkowo płatna. Dystrybucja węgla prowadzona będzie poprzez “Art” Artur Kotowski Wydobycie i sprzedaż węgla 76-032 Niegoszcz 22.

Podstawą  do odbioru węgla są dokumenty: zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla oraz faktura zakupu wystawione przez Urząd Gminy Będzino.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 31 62 546.

Wniosek: wnioesk-o-tani-wegiel-37598772

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Informacja dotycząca zakupu węgla

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy oraz towarzyszące jej rozporządzenia – w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego oraz w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego po złożeniu stosownego wniosku (wniosek do pobrania). Po podpisaniu przez gminę Będzino umowy z przedsiębiorcą zostanie wskazany punkt w którym, po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta gminy Będzino, będzie można zakupić węgiel.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2.11.2022r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U.2022.2238), ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023r.

wnioesk-o-tani-wegiel-37598772

Informacja Wójta Gminy Będzino o możliwości złożenia deklaracji zapotrzebowania gospodarstwa domowego na paliwo stałe (węgiel kamienny) w ramach zakupu preferencyjnego

Informacja Wójta Gminy Będzino

o możliwości złożenia deklaracji zapotrzebowania gospodarstwa domowego na paliwo stałe (węgiel kamienny) w ramach zakupu preferencyjnego

 

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy Będzino zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na paliwo stałe – węgiel kamienny na sezon grzewczy 2022/2023.

Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Będzino na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania
w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie Naszej Gminy.

Niezbędnym warunkiem jest zgłoszenie do CEEB  (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) zainstalowanego i eksploatowanego źródła ciepła  opalanego węglem i paliwami węglopochodnymi.
Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego
(z podaniem asortymentu, adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Będzinie osobiście (Punkt Informacyjny),  lub e-mailem na adres: wegiel@bedzino.pl w tytule proszę wpisać ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL.

W przypadku złożenia zapotrzebowania drogą mailową prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu, danych kontaktowych oraz preferowanej liczby ton.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 24 października do godziny 12:00.

Uwaga – zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego

Informujemy, że Sejm znowelizował przepisy o dodatku węglowym. Główne zmiany to: wprowadzenie zasady jeden dodatek na jeden adres, wydłużenie terminu, który gmina ma na wypłacanie wniosku, do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, branie pod uwagę tylko źródeł ciepła wpisanych lub zgłoszonych do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

 Po  11 sierpnia korekty deklaracji nie będą uwzględniane, a złożony wniosek o dodatek węglowy będzie rozpatrzony na podstawie złożonej deklaracji do 11 sierpnia 2022 r.

„Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Ważne informacje dotyczące dodatku węglowego

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

 

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

 

Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.

 

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji