koronawirus

Wpisy

Zalecenia dotyczące występowania COVID-19 w jednostkach opieki długoterminowej

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 sierpnia br uprzejmie informuję, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą coraz liczniejsze działania w związku ze stwierdzanymi ogniskami COVID-19 m.in. w jednostkach opieki długoterminowej, w tym w domach pomocy społecznej. Stwierdzane zachorowania występują zarówno u mieszkańców, jak i personelu oraz opiekunów, w tym obcej narodowości, zatrudnionych w tych jednostkach.

Świadczenia realizowane w różnego typu jednostkach opieki długoterminowej wymagają zapewnienia najwyższych standardów (z uwagi na sytuację zdrowotną i status immunologiczny pacjentów i podopiecznych), dlatego też Główny Inspektor Sanitarny zwraca uwagę, że pomimo odwołania stanu epidemii, na terenie kraju obowiązuje stan zagrożenia epidemiologicznego, a zakażenie wirusem SARS-CoV-2 stanowi wciąż realne ryzyko dla zdrowia i życia ludzi, zwłaszcza osób starszych oraz obciążonych chorobami przewlekłymi. W związku z tym nadal konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad  bezpieczeństwa w placówkach opieki długoterminowej, w tym w szczególności:

 1. zachowanie właściwej higieny osobistej, higieny rąk i edukowanie w zakresie możliwości transmisji wirusa SARS-CoV-2;
 2. stosowanie środków ochrony indywidualnej jako elementu barierowego dla wirusa (z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności);
 3. zapewnienie zasad higieny w zakresie separacji środowiska praca-dom

dla pracowników (np. zapewnienie miejsca socjalnego dla pracowników, możliwość

zmiany odzieży po przyjściu do pracy i przed wyjściem z niej, możliwość częstego

mycia rąk, nie używanie podczas pracy z pacjentem przedmiotów osobistych, na

których można przenieść wirusa do środowiska domowego lub z domu do pracy);

 1. wydzielenie pomieszczenia dla osób z podejrzeniem COVID-19, w celu czasowego

odizolowania osoby podejrzanej o zachorowanie od osób zdrowych;

 1. podejmowanie działań edukacyjnych nt. przenoszenia się wirusa i sposobów

pozwalających zmniejszyć ryzyko zakażenia;

 1. śledzenie sytuacji epidemiologicznej oraz komunikatów publikowanych na stronach rządowych;
 2. zgłaszanie wszystkich podejrzeń zachorowań na COVID-19 do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż konieczne jest promowanie szczepień ochronnych p/COVID-19 wśród personelu domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jako skutecznej i bezpiecznej metody zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2. Jak informuje GIS zaszczepienie powoduje nie tylko zwiększoną ochronę osoby, która poddała się szczepieniu, ale również przyczynia się do zwiększenia ochrony osób przebywających w tym samym środowisku. Szczepienia przeciwko COVID-19 są dostępne (i bezpłatne) również dla cudzoziemców, w tym posiadających zezwolenie na pracę oraz dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.Szczegółowe informacje w sprawie szczepień p/COVID-19 dla cudzoziemców dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/eskierowanie-na-szczepienie-dla-cudzoziemcow.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin wznawia swoje dyżury

Szanowni Państwo!

Od 2 sierpnia br. wznawia swoja działalność Punkt Konsultacyjny w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, przeznaczony dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Punkt będzie czynny w każdy wtorek w godzinach: 15:30 – 19:30

Nagroda dla Gminy Będzino.

W dniu 19.11.2021 Wójt uczestniczył w spotkaniu w delegaturze ZUW w Koszalinie na którym odebrał nagrodę dla Gminy w konkursie “Rosnąca odporność”.

Przypominamy o punktach szczepień działających na terenie naszej Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino!
Przypominamy Państwu, że na terenie naszej Gminy działają trzy punkty szczepień populacyjnych przeciw COVID – 19:

 1. BALTICMED MŚCICE
  RZEMIEŚLNICZA 4
  76-031 MŚCICE
 2. NZOZ „BĘDZINO” Małgorzata Gasińska, Stanisław Celmer
  BĘDZINO 18
  76-037 BĘDZINO
 3. BĘDZINO – DOBRZYCA
  DOBRZYCA 26
  76-038 Dobrzyca

Jednocześnie przypominamy, że Urząd Gminy w Będzinie realizuje zadanie nieodpłatnego dowozu mieszkańców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub mających inne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. W tym celu uruchomiona została specjalna infolinia dla mieszkańców, którzy chcą zgłosić potrzebę transportu do punktu szczepień pod numerami telefonów: 94 3162 558 oraz 883 018 272. Pod tymi numerami dyżuruje gminny koordynator ds. szczepień, który udziela szczegółowych informacji na temat uprawnień do korzystania z nieodpłatnego transportu na szczepienia, organizowanego przez samorząd gminny. #SZCZEPIMYSIĘ

OGRANICZENIA W OBSŁUDZE INTERESANTÓW!

Komunikat Wójta Gminy Będzino

Szanowni Państwo, z powodu wzrostu zachorowań w naszym regionie

Od 15 listopada 2021r. do odwołania
w URZĘDZIE GMINY BĘDZINO

ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa INTERESANTA.

W sprawach ważnej wagi jest możliwość spotkania się z pracownikiem, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
w godzinach od 7:00 do 15:00

czwartek
w godzinach od 8:00 do 16:00

Zachęcamy również do korzystania z możliwości składania wniosków do urzędu:
– poprzez wrzucenie do urny znajdującej się na parterze w budynku urzędu,
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
– poprzez ePUAP na adres skrytki / /ugbedzino/skrytka

 

Wójt Gminy Będzino
/-/ Mariusz Jaroniewski

 

Numer telefonu +4894 31 62 …. + wewnetrzny
   
Pokój  tel.   Nazwisko i imię Stanowisko Adres e-mail
parter
1 555 Kwiatkowska Agnieszka ds. ochrony środowiska a.kwiatkowska@bedzino.pl
555 Wirkus Tomasz ds. oświaty t.wirkus@bedzino.pl
2 540 Kopera Bartosz ds. planowania przestrzennego b.kopera@bedzino.pl
3 532 Zwierzyńska Katarzyna ds. planowania przestrzennego k.zwierzynska@bedzino.pl
4 535 Gos Małgorzata ds. gosp. komunalnej i lokalowej m.gos@bedzino.pl
534 Kowalska Małgorzata ds. geodezji m.kowalska@bedzino.pl
535 Kustra Magdalena pomoc administracyjna m.kustra@bedzino.pl
5 544 Krasowska Beata ds. zamówień publicznych b.krasowska@bedzino.pl
6 533 Maśliński Marek ds. inwestycji gminnych m.maslinski@bedzino.pl
533 Janowski Aleksander ds. inwestycji gminnych i remont. a.janowski@bedzino.pl
8 538 Kokłowska Dorota Kierownik USC usc@bedzino.pl
  538 Żurawski Paweł ds. migracji aktów stanu cywilnego usc@bedzino.pl
I piętro
11 539 Michalak Urszula ds. obsługi Rady Gminy u.michalak@bedzino.pl
12 530 Myrga Katarzyna sekretariat ug@bedzino.pl
553 Jaroniewski Mariusz wójt gminy
531 Markowski Dariusz z-ca wójta gminy
13 545 Kołodziejczyk Robert informatyk informatyk@bedzino.pl
II piętro
15 541 Lewandowska Katarzyna ds. pozyskiwania środ. pozabudżet. k.lewandowska@bedzino.pl
16 551 Mróz Wioletta ds. ewidencji dz. gosp. w.mroz@bedzino.pl
17 547 Janiuk Anna sekretarz gminy sekretarz@bedzino.pl
18 548 Ksiądz Maciej ds. kadr i płac m.ksiadz@bedzino.pl
19 552 Kubicka Katarzyna ds. księgowości k.kubicka@bedzino.pl
552 Snoch Sabina ds. księgowości s.snoch@bedzino.pl
543 ds. windykacji i egzekucji admin.
20 549 Protasewicz Renata skarbnik gminy skarbnik@bedzino.pl
21 554 Tomala-Gajec Anetta ds. księgowości a.tomala-gajec@bedzino.pl
554 Woronis Julita ds. księgowości j.woronis@bedzino.pl
22 546 Gatz Arkadiusz ds. obronnych, OC i zarządz. kryzys oc@bedzino.pl
546 Gatz Arkadiusz zk@bedzino.pl
546 Jaczewski Jan ds. profilaktyki i spraw społ. j.jaczewski@bedzino.pl
23 550 Szpakiewicz Eliza ds. gosp. odpadami e.szpakiewicz@bedzino.pl
542 Kuzioła Karolina ds. księgowości k.kuziola@bedzino.pl

 

 

 

 

 

Zmiany dotyczącego obostrzeń związanych z pandemią

Od 19 października br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego obostrzeń związanych z pandemią. Zgodnie z nim osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 za granicą szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE będzie zwolniona z kwarantanny i będzie jej przysługiwał unijny certyfikat szczepień. Są też zmiany dotyczące noszenia maseczek.

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nim osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 poza Polską szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej (lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy) będą uprawnione do utrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przedstawienie zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodnego ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki, tłumaczenia tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Zgodnie z nowelą osoby takie będą również zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Nowela wprowadziła również zmiany dotyczące noszenia maseczek. Rozszerzono listę zwolnień z obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie różnego rodzaju egzaminów. Podpunkt mówiący o sytuacjach egzaminacyjnych zwalniających z obowiązku noszenia maseczki uzyskał brzmienie: „(Nakazu określonego w ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku:)…zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m”.

Dodano również punkt, zgodnie z którym nakaz zakrywania ust i nosa nie dotyczy „studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, osób zatrudnionych w uczelni i innych osób prowadzących w niej zajęcia oraz osób prowadzących zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej”.

Zapisy dotyczące zasad obowiązujących w urzędach nie uległy zmianie.

Rusza rejestracja na szczepienie dawką przypominającą

Od wtorku na szczepienie przeciw COVID-19 dawką przypominającą mogą już umawiać się wszystkie osoby pełnoletnie, pod warunkiem, że od przyjęcia pełnego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy. E-skierowanie dla nich wystawione jest automatycznie.

Jak przypomniało Centrum e-Zdrowia, termin wystawienia e-skierowania zależy od tego, kiedy ktoś się w pełni zaszczepił. Dlatego e-skierowanie dostępne będzie dla osób, które w pełni zaszczepiły się co najmniej 6 miesięcy temu. Osoby takie szczepione będą preparatami firm Pfizer-BioNTech i Moderna.

Mogą one umówić się na dawkę przypominającą poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl lub wykorzystując aplikację mojeIKP. Mogą również zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989 lub wysłać SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino!
Przypominamy Państwu, że na terenie naszej Gminy działają trzy punkty szczepień populacyjnych przeciw COVID – 19:

 1. BALTICMED MŚCICE
  RZEMIEŚLNICZA 4
  76-031 MŚCICE- tel.943165978
 2. NZOZ „BĘDZINO” Małgorzata Gasińska, Stanisław Celmer
  BĘDZINO 18
  76-037 BĘDZINO- tel.943162428
 3. BĘDZINO – DOBRZYCA
  DOBRZYCA 26
  76-038 Dobrzyca- tel.9431181289