koronawirus

Wpisy

Nagroda dla Gminy Będzino.

W dniu 19.11.2021 Wójt uczestniczył w spotkaniu w delegaturze ZUW w Koszalinie na którym odebrał nagrodę dla Gminy w konkursie „Rosnąca odporność”.

Przypominamy o punktach szczepień działających na terenie naszej Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino!
Przypominamy Państwu, że na terenie naszej Gminy działają trzy punkty szczepień populacyjnych przeciw COVID – 19:

 1. BALTICMED MŚCICE
  RZEMIEŚLNICZA 4
  76-031 MŚCICE
 2. NZOZ „BĘDZINO” Małgorzata Gasińska, Stanisław Celmer
  BĘDZINO 18
  76-037 BĘDZINO
 3. BĘDZINO – DOBRZYCA
  DOBRZYCA 26
  76-038 Dobrzyca

Jednocześnie przypominamy, że Urząd Gminy w Będzinie realizuje zadanie nieodpłatnego dowozu mieszkańców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub mających inne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. W tym celu uruchomiona została specjalna infolinia dla mieszkańców, którzy chcą zgłosić potrzebę transportu do punktu szczepień pod numerami telefonów: 94 3162 558 oraz 883 018 272. Pod tymi numerami dyżuruje gminny koordynator ds. szczepień, który udziela szczegółowych informacji na temat uprawnień do korzystania z nieodpłatnego transportu na szczepienia, organizowanego przez samorząd gminny. #SZCZEPIMYSIĘ

OGRANICZENIA W OBSŁUDZE INTERESANTÓW!

Komunikat Wójta Gminy Będzino

Szanowni Państwo, z powodu wzrostu zachorowań w naszym regionie

Od 15 listopada 2021r. do odwołania
w URZĘDZIE GMINY BĘDZINO

ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa INTERESANTA.

W sprawach ważnej wagi jest możliwość spotkania się z pracownikiem, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
w godzinach od 7:00 do 15:00

czwartek
w godzinach od 8:00 do 16:00

Zachęcamy również do korzystania z możliwości składania wniosków do urzędu:
– poprzez wrzucenie do urny znajdującej się na parterze w budynku urzędu,
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
– poprzez ePUAP na adres skrytki / /ugbedzino/skrytka

 

Wójt Gminy Będzino
/-/ Mariusz Jaroniewski

 

Numer telefonu +4894 31 62 …. + wewnetrzny
   
Pokój  tel.   Nazwisko i imię Stanowisko Adres e-mail
parter
1 555 Kwiatkowska Agnieszka ds. ochrony środowiska a.kwiatkowska@bedzino.pl
555 Wirkus Tomasz ds. oświaty t.wirkus@bedzino.pl
2 540 Kopera Bartosz ds. planowania przestrzennego b.kopera@bedzino.pl
3 532 Zwierzyńska Katarzyna ds. planowania przestrzennego k.zwierzynska@bedzino.pl
4 535 Gos Małgorzata ds. gosp. komunalnej i lokalowej m.gos@bedzino.pl
534 Kowalska Małgorzata ds. geodezji m.kowalska@bedzino.pl
535 Kustra Magdalena pomoc administracyjna m.kustra@bedzino.pl
5 544 Krasowska Beata ds. zamówień publicznych b.krasowska@bedzino.pl
6 533 Maśliński Marek ds. inwestycji gminnych m.maslinski@bedzino.pl
533 Janowski Aleksander ds. inwestycji gminnych i remont. a.janowski@bedzino.pl
8 538 Kokłowska Dorota Kierownik USC usc@bedzino.pl
  538 Żurawski Paweł ds. migracji aktów stanu cywilnego usc@bedzino.pl
I piętro
11 539 Michalak Urszula ds. obsługi Rady Gminy u.michalak@bedzino.pl
12 530 Myrga Katarzyna sekretariat ug@bedzino.pl
553 Jaroniewski Mariusz wójt gminy
531 Markowski Dariusz z-ca wójta gminy
13 545 Kołodziejczyk Robert informatyk informatyk@bedzino.pl
II piętro
15 541 Lewandowska Katarzyna ds. pozyskiwania środ. pozabudżet. k.lewandowska@bedzino.pl
16 551 Mróz Wioletta ds. ewidencji dz. gosp. w.mroz@bedzino.pl
17 547 Janiuk Anna sekretarz gminy sekretarz@bedzino.pl
18 548 Ksiądz Maciej ds. kadr i płac m.ksiadz@bedzino.pl
19 552 Kubicka Katarzyna ds. księgowości k.kubicka@bedzino.pl
552 Snoch Sabina ds. księgowości s.snoch@bedzino.pl
543 ds. windykacji i egzekucji admin.
20 549 Protasewicz Renata skarbnik gminy skarbnik@bedzino.pl
21 554 Tomala-Gajec Anetta ds. księgowości a.tomala-gajec@bedzino.pl
554 Woronis Julita ds. księgowości j.woronis@bedzino.pl
22 546 Gatz Arkadiusz ds. obronnych, OC i zarządz. kryzys oc@bedzino.pl
546 Gatz Arkadiusz zk@bedzino.pl
546 Jaczewski Jan ds. profilaktyki i spraw społ. j.jaczewski@bedzino.pl
23 550 Szpakiewicz Eliza ds. gosp. odpadami e.szpakiewicz@bedzino.pl
542 Kuzioła Karolina ds. księgowości k.kuziola@bedzino.pl

 

 

 

 

 

Zmiany dotyczącego obostrzeń związanych z pandemią

Od 19 października br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego obostrzeń związanych z pandemią. Zgodnie z nim osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 za granicą szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE będzie zwolniona z kwarantanny i będzie jej przysługiwał unijny certyfikat szczepień. Są też zmiany dotyczące noszenia maseczek.

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nim osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 poza Polską szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej (lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy) będą uprawnione do utrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przedstawienie zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodnego ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki, tłumaczenia tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Zgodnie z nowelą osoby takie będą również zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Nowela wprowadziła również zmiany dotyczące noszenia maseczek. Rozszerzono listę zwolnień z obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie różnego rodzaju egzaminów. Podpunkt mówiący o sytuacjach egzaminacyjnych zwalniających z obowiązku noszenia maseczki uzyskał brzmienie: „(Nakazu określonego w ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku:)…zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m”.

Dodano również punkt, zgodnie z którym nakaz zakrywania ust i nosa nie dotyczy „studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, osób zatrudnionych w uczelni i innych osób prowadzących w niej zajęcia oraz osób prowadzących zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej”.

Zapisy dotyczące zasad obowiązujących w urzędach nie uległy zmianie.

Rusza rejestracja na szczepienie dawką przypominającą

Od wtorku na szczepienie przeciw COVID-19 dawką przypominającą mogą już umawiać się wszystkie osoby pełnoletnie, pod warunkiem, że od przyjęcia pełnego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy. E-skierowanie dla nich wystawione jest automatycznie.

Jak przypomniało Centrum e-Zdrowia, termin wystawienia e-skierowania zależy od tego, kiedy ktoś się w pełni zaszczepił. Dlatego e-skierowanie dostępne będzie dla osób, które w pełni zaszczepiły się co najmniej 6 miesięcy temu. Osoby takie szczepione będą preparatami firm Pfizer-BioNTech i Moderna.

Mogą one umówić się na dawkę przypominającą poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl lub wykorzystując aplikację mojeIKP. Mogą również zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989 lub wysłać SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino!
Przypominamy Państwu, że na terenie naszej Gminy działają trzy punkty szczepień populacyjnych przeciw COVID – 19:

 1. BALTICMED MŚCICE
  RZEMIEŚLNICZA 4
  76-031 MŚCICE- tel.943165978
 2. NZOZ „BĘDZINO” Małgorzata Gasińska, Stanisław Celmer
  BĘDZINO 18
  76-037 BĘDZINO- tel.943162428
 3. BĘDZINO – DOBRZYCA
  DOBRZYCA 26
  76-038 Dobrzyca- tel.9431181289

Loteria, rywalizacja gmin i szczepienia dla osób 70+ w domu – kolejne zachęty do szczepień przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień

Żeby program szczepień szedł jeszcze sprawniej, a liczba zaszczepionych rosła szybciej, rząd wprowadza kolejne ułatwienia. To m.in. możliwość zaszczepienia się II dawką w dowolnym punkcie, czy szczepienia podczas imprez masowych. Każdy zaszczepiony będzie mógł także wziąć udział w loterii Narodowego Programu Szczepień i wygrać samochód czy nawet milion złotych. Choć najlepsza nagroda czeka na wszystkich, którzy przyjmą antidotum na Covid-19. To ochrona zdrowia i życia. Własnego i innych.

Już ok. 50% pełnoletnich osób w Polsce zarejestrowało się lub przyjęło szczepionkę przeciw Covid-19. Zapraszamy pozostałych! Teraz dostać szczepionkę będzie jeszcze łatwiej.

–  Kończy się ten etap, kiedy największym wyzwaniem było dla nas pozyskanie szczepionek. Wyzwaniem coraz większym będzie przekonanie Polaków do tego, żeby się szczepić. To jest wyzwanie dla nas wszystkich. Tylko zaszczepienie jak największej części populacji pozwoli zwyciężyć Covid-19 – powiedział szef KPRM i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk podczas prezentacji nowych rozwiązań w Narodowym Programie Szczepień (NPS).

Szczepionka coraz bliżej Ciebie

75% osób powyżej 70. roku życia przyjęło lub zarejestrowało się już na szczepienie przeciw Covid-19. W grupie 69 – 60 lat mamy współczynnik na poziomie 64%, 59 – 50 lat – 53%.

– Wyniki spadają w kolejnych rocznikach, ale pamiętajmy, że rejestracja dla tych grup wiekowych ruszała później – zaznaczył Michał Dworczyk. Jak dodał: – Każdego dnia rejestruje się ponad 200 tys. osób. Cały czas ta dynamika zapisów się utrzymuje.

Rząd chce przekonać nieprzekonanych do szczepień. 14 maja wystartowała nowa kampania profrekwencyjna „Ostatnia prosta”. Niebawem wprowadzimy kolejne ułatwienia.

Nowe rozwiązania w Narodowym Programie Szczepień

 • Od 15 czerwca wojewodowie zapewnią mobilne punkty szczepień podczas imprez masowych (na wzór akcji Zaszczep się w majówkę).
 • Od 1 lipca będzie można przyjąć II dawkę szczepionki w dowolnym, wybranym przez siebie punkcie.
 • Bezpośredni kontakt z osobami 70+. Do seniorów zadzwonią konsultanci, którzy zaoferują możliwość szczepienia przez zespół wyjazdowy. To znaczy, że zainteresowani nie będą musieli wychodzić z domu, żeby przyjąć preparat przeciw Covid-19.
 • Osoby niepełnosprawne będą miały lepszy dostęp do Narodowego Programu Szczepień.
 • Do promocji szczepień w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora dołączy 100 organizacji i środowisk młodzieżowych.

Loteria Narodowego Programu Szczepień

Nagrody pieniężne, samochody hybrydowe, hulajnogi i inne cenne nagrody rzeczowe czekają na zwycięzców Loterii Narodowego Programu Szczepień. Loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa. Do realizacji tego projektu będą mogły dołączyć również samorządy. Każdy uczestnik będzie miał aż cztery szanse na wygraną:

 • natychmiastową – co 2000 osoba wygra 500 złotych;
 • cotygodniową – do wygrania będą nagrody pieniężne (2x po 50 tys. złotych) oraz hulajnogi elektryczne i vouchery;
 • comiesięczną – do wygrania będą nagrody pieniężne (2x po 100 tys. złotych) i samochody hybrydowe;
 • finalną – na dwóch zwycięzców czekają nagrody: po 1 mln złotych plus samochód hybrydowy.

Szczegóły dotyczące Loterii Narodowego Programu Szczepień przedstawimy wkrótce.

Współpraca z samorządami – dla najlepszych nagrody

Ducha zdrowej rywalizacji chcemy także wprowadzić do samorządów. Ale również realnie wesprzeć gminy w realizacji Narodowego Programu Szczepień. Każda gmina otrzyma od rządu od 10 tys. do 40 tys. złotych na organizację lub promocję szczepień. Wielkość kwoty uzależniona będzie od liczby mieszkańców.

Wyróżnimy także te gminy, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności. Rząd przekaże:

 • 100 tys. złotych dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom 75% zaszczepienia swoich mieszkańców,
 • 1 mln złotych dla gmin na terenie każdego z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy wskaźnik wyszczepialności mieszkańców,
 • 2 mln złotych dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce.

Otrzymanie pieniądze gminy będą mogły przeznaczyć na dowolny cel.

Bardzo dobra ocena Narodowego Programu Szczepień – dziękujemy!

Aż 71% Polaków pozytywnie ocenia działania rządu związane z akcją szczepień przeciw Covid-19 – to wynik najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). – Traktujemy to jako docenienie pracy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych – wszystkich zaangażowanych osób – podkreślił Michał Dworczyk.

Z tej samej ankiety wynika również, że niemal 70 proc. ankietowanych zaszczepiło się już przeciw COVID-19 lub chce to zrobić w nadchodzącym czasie. To również bardzo dobra informacja.

Przeczytaj więcej o rekordowym poparciu dla NPS!

Do tej pory w Polsce wykonano ponad 18 mln szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 5 mln 700 tys. osób.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/loteria-grywalizacja-gmin-i-szczepienia-dla-osob-70-w-domu–kolejne-zachety-do-szczepien-przeciw-covid-19-w-ramach-narodowego-programu-szczepien

Przypominamy majowy harmonogram łagodzenia obostrzeń

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przypominamy-majowy-harmonogram-lagodzenia-obostrzen

Dane epidemiczne w ostatnim czasie są zadowalające. Spada liczba zakażeń COVID-19 oraz osób przebywających w szpitalach. Obecna sytuacja pozwala na powolne odmrażanie gospodarki i powrót do normalności. Pod koniec kwietnia przedstawiliśmy harmonogram łagodzenia obostrzeń. Już dziś możemy nocować w hotelach, iść na zakupy do galerii czy odwiedzić muzeum. Od 15 maja będziemy mogli m.in. zjeść w restauracyjnych ogródkach i pójść do kina na świeżym powietrzu. Sprawdź aktualny harmonogram zmian na najbliższe tygodnie.

Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń według zaplanowanego harmonogramu. Co ważne, harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Pamiętajmy jednak o przestrzeganiu zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka, która może nas uchronić przed COVID-19. Mimo, że liczba zakażeń spada, wirus wciąż krąży i powoduje zgony. Dbajmy o siebie i innych.

Harmonogram na kolejne dni maja

15 maja 2021 (sobota)

Zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. Co jeszcze się zmieni?

Transport zbiorowy

 • 100 proc. liczby miejsc siedzących lub
 • 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu)

 • dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu

 • maks. 50-procentowe obłożenie

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu

 • z zachowaniem reżimu sanitarnego

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

 • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
 • nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
 • reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport

 • obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności
 • zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi – limit 150 osób

21 maja 2021 (piątek)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie

 • obłożenie 50%
 • reżim sanitarny, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki
 • uczestnicy nie mogą spożywać napojów lub posiłków

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury w pomieszczeniach

 • wznowienie działalności z zachowaniem reżimu sanitarnego

Rozrywka – parki rozrywki na świeżym powietrzu

 • obłożenie 50 proc.

28 maja 2021 (piątek)

Gastronomia wewnętrzna – w lokalu

 • maks. 50 proc. obłożenia
 • dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie)

 • maks. 50 osób (Ważne! Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19)

Sport – kryte obiekty sportowe, baseny

 • dla wszystkich
 • 50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni)

Sport – zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi

 • limit do 250 osób

Sport – siłownie, kluby fitness, solaria

 • limit 1 osoba na 15m2
 • reżim sanitarny

29 maja 2021 (sobota)

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

 • stacjonarnie wszyscy uczniowie
 • reżim sanitarny: wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Jakie obostrzenia zostały już złagodzone?

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju pozwoliła na odejście od regionalizacji. W całej Polsce obowiązują jednolite zasady bezpieczeństwa.

Już teraz możemy korzystać z obiektów sportowych na świeżym powietrzu przy zachowaniu limitu 50 osób. Obiekty kryte są dostępne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży przy maksymalnie 50 proc. obłożeniu.

W reżimie sanitarnym otworzyły się galerie sztuki i muzea, z limitem 1 osoby na 15 m2. Klienci wrócili do galerii handlowych i sklepów budowlanych, a goście mogą skorzystać z usług hoteli (przy 50 proc. obłożeniu, bez otwartej strefy restauracyjnej, wellness&spa). Można również zorganizować spotkania lub uroczystości na zewnątrz dla 25 osób. Do limitu osób w imprezach okolicznościowych nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19

Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19

Od 9 maja każda osoba pełnoletnia może zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19.

Masz cztery sposoby, dzięki którym możesz zapisać się na szczepienie. Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją:

 • zadzwoń na bezpłatną infolinię 989,
 • wyślij SMS – o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333,
 • dokonaj e-rejestracji na stronie głównej pacjent.gov.pl,
 • skontaktuj się z punktem szczepień.

Dowiedź się więcej na www.gov.pl/szczepimysie.