Wpisy

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych

W dniu 16.10.2021r. od godziny 6:00 w Gminie Będzino odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów selektywnych

Informujemy, że nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów selektywnych dla miejscowości:

  • Dobre
  • Dobre Małe
  • Wierzchomino
  • Dobrzyca
  • Strzepowo
  • Strachomino
  • Smolne

Harmonogram został przesunięty o jeden dzień z czwartku  na piątek.

Kolejny odbiór 08.10.2021

Myślę, więc nie śmiecę [zmiana terminu]

Uwaga! Z powodu złych warunków pogodowych akcja została przeniesiona na dzień 23.09.2021 r.

Odbiór odpadów segregowanych w dn. 19.05.2021 r.

Uwaga ! Informacja z PGK

Z przyczyn kadrowo-sprzętowych w dniu dzisiejszym nie odbędzie się odbiór odpadów segregowanych (plastik, szkło i makulatura). Odpady odbierzemy w dniu jutrzejszym. Analogicznie może zostać przesunięty odbiór odpadów „czwartkowych” na piątek. Odpady zielone zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem.

Informacja dot. odbioru odpadów

Uwaga! W dniu dzisiejszym w trakcie odbioru odpadów segregowanych, będą pozostawiane worki niebieskie zamiast żółtych na tworzywa sztuczne. Za chwilowe utrudnienia przepraszamy.

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Będzino informuje, iż w związku z nowo rozstrzygniętym przetargiem na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od 1 marca 2021 r. następuje zmiana opłaty z 18 zł/os. na 29 zł/os. za odpady zbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji wówczas opłata wynosi 58zł /os. Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 25 każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.