Wpisy

Informacja dot. odbioru odpadów

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zasady postępowania z odpadami

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Segreguj odpowiedzialnie

Odpady wielkogabarytowe

Szanowni mieszkańcy, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie miejsc z których odpady wielkogabarytowe nie zostały zabrane. Ze względu na dużą ilość tych odpadów, nadal prowadzona jest zbiórka. Zgłoszenia prosimy wysyłać na m.kusyk@bedzino.pl lub telefonicznie 943162 550

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych