Wpisy

Opłaty za śmieci

Urząd Gminy Będzino przypomina o obowiązku dokonania deklarowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, z tym, że pierwsza wpłata do 15 lipca 2013r.

Wpłaty można dokonać tylko na konto:
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie o/Będzino
nr konta:  13 8581 1014 0200 0143 2000 0026

Konkursy „Mały ekolog” oraz „Selektywnie znaczy Eko”

W dniach 13, 17 czerwca 2013r. odbędą się konkursy „ Mały ekolog” oraz „ Selektywnie znaczy Eko”, którego organizatorem jest  Gmina Świeszyno. Konkursy organizowane są w ramach wspólnego projektu „Selektywnie znaczy Eko”– kampania informacyjno-edukacyjna i przeprowadzone będą w grupach zerowych oraz w klasach IV-VI szkół podstawowych.
Drogą wcześniejszych eliminacji z każdej szkoły i przedszkola z terenu Gminy Będzino wyłonieni zostali uczniowie reprezentujący gminę w konkursach w SP w Konikowie. Czytaj dalej

„Mały Ekolog”, „Selektywnie znaczy Eko”

Edukacja ekologiczna zdążająca do ochrony przyrody i ulepszania środowiska winna objąć wszystkich ludzi bez względu na wiek. Fundamenty przyszłych działań, styl życia kształtują się już we wczesnych latach szkolnych. Wiele obecnie mówi się i pisze o zagadnieniach ekologicznych. Ochrona pozostałych dóbr naszej planety staje się sprawą nas wszystkich i najbardziej palącą potrzebą bieżącej chwili. Tylko wspólne działania mogą przynieść efekty. Tylko ludzie świadomi ekologicznie mogą ocalić naszą planetę. Aby tę świadomość podnieść, edukacja ekologiczna jest koniecznością. Czytaj dalej