Wpisy

Nowy wóz ratowniczo- gaśniczy dla OSP Będzino!

W miniony piątek, dnia 25.08. b. r. odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Będzino uroczyste przywitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Były okolicznościowe przemówienia Wójt Gminy Będzino Sylwii Halamy oraz Prezesa OSP Będzino Aleksandra Woźnickiego, gratulacje i zwiedzanie nowego pojazdu, którego bogate wyposażenie wzbudziło duże zainteresowanie. Na powitanie nowego wozu bojowego oczekiwali licznie mieszkańcy Będzina oraz pozostałych miejscowości naszej gminy, nie zabrakło także zaprzyjaźnionych jednostek, OSP Mścice, OSP Dobrzyca i OSP Mielenko. Był czas na rozmowy, podziwianie pojazdu, poczęstunek i okolicznościowy tort.

Piątkowy przyjazd samochodu sfinalizował trwające od pół roku zamówieni, które realizowane było przez dostawcę – firmę Szczęśniak pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska Białej. Nowoczesny, ciężki wóz strażacki ma pojemność zbiornika wody 7040 l, napęd 4×4 oraz sześcioosobową kabinę. Pojazd jest również wyposażony w instalację zraszaczową, która może być użyta przy likwidacji i ograniczaniu skażeń chemicznych.

Powyższa inwestycja jest wynikiem podjętych w roku 2018 starań w złożonym wniosku o dofinansowanie. Zarząd OSP ubiegał się wówczas o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, lecz wówczas znalazł się na 2. miejscu listy rankingowej. Opłaciło się jednak cierpliwie czekać w tzw. rezerwie aż do 2022 r., kiedy to w lipcu Straż otrzymała wreszcie informację o możliwości realizacji projektu. W dniu 20.10.2022 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie uroczyście podpisano z Wicemarszałkiem Województwa – Panem Tomaszem Sobierajem, umowę o dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 1,6 mln zł z czego dofinansowanie wynosi niemal milion. Pozostałe środki wynoszące ponad 600 tys. zł, czyli tzw. wkład własny, OSP otrzymało w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Będzino, za co całej Radzie Gminy Będzino i Pani Wójt Sylwii Halamie należą się szczególne podziękowania. Wartość samego wozu to aż 1 499 985,00 zł. Pozyskany pojazd został wyposażony w sprzęt posiadany już wcześniej przez OSP, a wiele rozwiązań znajdujących się w środku zostało specjalnie skrojone na miarę według potrzeb jednostki. Stąd proces produkcji samochodu był długi i bardzo żmudny. Najbardziej do pozyskania wozu przyczynili się członkowie Zarządu OSP, w tym Bartłomiej Góral – wiceprezes – naczelnik, który współpracował przy pisaniu wniosku o dofinansowanie oraz nadzorował cały proces produkcji samochodu.

Pozyskany pojazd umożliwi ochronę mieszkańców powiatu koszalińskiego przed zagrożeniem przeciwpożarowym oraz walkę ze skutkami anomalii pogodowych jakimi są podtopienia czy wiatrołomy.

Warto wspomnieć, że nowa Scania należąca do druhów z Będzina to już drugi wóz strażacki pozyskany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w tej gminie. Pierwszy z nich – średni samochód ratowniczo – gaśniczy – trafił do OSP w Dobrzycy w 2020 r. Gmina Będzino ma więc szczególne osiągnięcia w zakresie pozyskiwania środków z RPO na samochody strażackie, gdyż jako jedyna w województwie otrzymała dwie dotacje na ten cel w jednym konkursie.

Informacje dodatkowe: Paulina Kelm – tel. kom.  506 552 655

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa na terenie gminy Będzino skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie w wóz strażacki” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.

OSP w Będzinie w oczekiwaniu na nowy wóz strażacki

Trwają prace wykonawcze dotyczące zamówienia na ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, którego dostawcą jest firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. (Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała). Na bieżąco trwają kontakty z dostawcą, z którym zamawiający konsultuje rozwiązania związane z wykonaniem wozu strażackiego. W dn. 4.07.2023 w siedzibie wykonawcy odbyła się wizyta monitorująca wiceprezesa – naczelnika połączona z konsultacjami technicznymi samochodu. Dostawa wozu planowana jest do końca sierpnia bieżącego roku.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa na terenie gminy Będzino skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie w wóz strażacki” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ze środków budżetu Gminy Będzino.

Spotkanie świąteczno-noworoczne w dniu 29 grudnia 2022 r.

W dniu 29 grudnia 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne.
W wydarzeniu uczestniczyli Pan Mateusz Wagemann – Wicewojewoda Zachodniopomorski, Pan Marian Hermanowicz – Starosta Koszaliński, Pani Elżbieta Góral oraz Pan Bartłomiej Wilk – Radni Rady Powiatu, podinsp. Rafał Zwolak – Komendant Komisariatu Policji w Mielnie ks. dr Jarosław Kodzia, Przewodniczący Rady Gminy Będzino wraz z Radnymi, sołtysi, Dyrektorzy placówek oświatowych wraz z przedstawicielami Rad Rodziców, Kierownicy jednostek organizacyjnych, jak również przedsiębiorcy i współpracownicy Gminy Będzino. Atrakcją spotkania był fantastyczny występ w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Gminnego w Będzinie, oprawę muzyczną zapewniły zespoły ludowe Zalesie z Mścic oraz Swaty z Będzina. Spotkanie było również okazją do przekazania wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych  zakupionego przez Gminę umundurowania dofinansowanego w ramach 2 grantów pozyskanych przez samorząd z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W związku z powyższym strażacy w dniu spotkania otrzymali z rąk Pana Wicewojewody Mateusza Wagemann oprócz 19 ubrań specjalnych także symboliczne czeki pamiątkowe odebrane przez prezesów jednostek OSP: Mścice – Pan Krzysztof Szczur, Dobrzyca – Pan Waldemar Szczur oraz Będzino – Pan Aleksander Woźnicki. W ramach otrzymanego wsparcia możliwy był zakup ubrań specjalnych typu NOMEX w ilości: 10 kompletów dla OSP Dobrzyca 4 kompletów dla OSP Będzino 5 kompletów dla OSP Mścice. Koszt jednego kompletu to ponad 5,5 tys. zł. Pani Sylwia Halama pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino przedstawiła prezentację dotyczącą inwestycji zaplanowanych w budżecie uchwalonym na 2023 rok. Na gości czekał poczęstunek oraz upominki przygotowane przez Przedszkole w Będzinie.

Spędzony czas był okazją do wspólnego śpiewu, wielu ciekawych rozmów.

 

PRZETARG NA CIĘŻKI SAMOCHÓD RATONICZO-GAŚNICZY

PRZETARG NA CIĘŻKI SAMOCHÓD RATONICZO-GAŚNICZY

Zapraszamy do składania oferty w prowadzonym postępowaniu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55dd9707-6f47-11ed-abdb-a69c1593877c?fbclid=IwAR3zMIfbb6CwAHI6g6UV_9bHaafxw9aZgnjEnAfKNeUTj8KMJWhJMgaj7mA

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Będzinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.

 

OSP Będzino z dofinansowaniem na nowy wóz strażacki

W dniu 20.10.2022 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przyznane środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu. Z ramienia Samorządu Województwa  Zachodniopomorskiego w spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Zarząd OSP ubiegał się o dotację w 2018 r., lecz wówczas znalazł się na 2. miejscu listy rankingowej. Opłaciło się jednak cierpliwie czekać na tzw. rezerwie, bo lipcu obecnego roku Straż otrzymała szczęśliwą informację o możliwości realizacji projektu. W ramach zadania  OSP zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 7000 litrów, z napędem 4×4 i kabiną załogową 6-osobową. Pojazd będzie również wyposażony w instalację zraszaczową, która będzie mogła być użyta przy likwidacji i ograniczaniu skażeń chemicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 1 155 000,00 zł, z czego dofinansowanie na poziomie 85% to prawie milion złotych.

Powiatowe Zawody OSP

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Medycznego w Koszalinie, we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie po raz szósty była organizatorem  Powiatowych Zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy „Biec, by pomóc”. W tym roku gospodarzem zawodów była Gmina Świeszyno. Zawody odbyły się 8 października 2016r. na terenach rekreacyjnych nad rzeką Radwią w Niedalinie. Do udziału w zawodach zgłosiło się osiem drużyn, reprezentujących: OSP Będzino, OSP Biesiekierz, Gminę Bobolice, OSP Niedalino, OSP Polanów, OSP Sianów, OSP Świeszyno oraz OSP Wyszewo.

Czytaj dalej

„Uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie”

W dniu 21 maja 2016 r.  w  Będzinie odbyła się „Uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie” oraz Obchody Gminnego Dnia Strażaka.

W uroczystościach udział wzięli:
– nadbryg. Marek Kowalski- były Zastępca Komendanta Głównego PSP,
– druh Jan Sachs – Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Szczecinie,
– st. bryg. Mirosław Pender- Komendant Miejski PSP w Koszalinie,
– bryg. Andrzej Kapustyński- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie,
– Dariusz Kalinowski- V-ce Starosta koszaliński,
– Zenon Dropko- Przewodniczący Rady Powiatu koszalińskiego,
– Tomasz Stryczek- Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Manowo
– Henryk Broda- Wójt Gminy Będzino,
– Andrzej Nożykowski- Przewodniczący Rady Gminy Będzino,
– Delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobrzycy, Mścic i Mielenka.
–  a także mieszkańcy Gminy Będzino oraz zaproszeni goście i przyjaciele OSP w Będzinie.

W trakcie uroczystości odbyło się poświecenie oraz uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Będzinie. Jest to nowy średni samochód ratowniczy z zbiornikiem na wodę o pojemności 2500 litrów, na podwoziu Mercedes-Benz Atego, z napędem terenowym 4×4 oraz funkcją ograniczania skażeń. Druhowie pojazd nabyli  w 2015r. Zakup możliwy był dzięki pozyskaniu środków z: Komendy Głównej PSP w ramach dotacji na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na 2015r., dofinansowania z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dofinansowania z środków budżetu Gminy Będzino, dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a także dofinansowania z Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Nowy samochód zastąpił mocno wysłużonego i awaryjnego trzydziestoletniego już STARA 244 i będzie pełnił w jednostce funkcję pojazdu tzw. “pierwszego wyjazdu”.

Po uroczystym przekazaniu pojazdu zostały wręczone medale i odznaczenia:
Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie Uchwałą Rady Powiatu koszalińskiego została odznaczona Medalem pamiątkowym „Za zasługi dla Powiatu koszalińskiego”.
Siedmiu druhów  OSP w Będzinie otrzymało „Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” a także siedmiu odznaczonych zostało „Odznaką Strażak Wzorowy”.

Nowy samochód dla OSP Będzino

Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie zakupiła fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Dotychczas średni wiek pojazdów użytkowanych przez OSP Będzino wynosił ok. 26 lat. W większości był to wysłużony i mocno awaryjny tabor. W latach 2010-2014 OSP w Będzinie wyjeżdżała do 225 zdarzeń na terenie Powiatu koszalińskiego, w samym roku 2014 OSP w Będzinie wyjeżdżało 56 razy do zdarzeń. Wartość zakupionego wozu to 669 708 zł. Na ten cel ochotnicy pozyskali środki z Nadleśnictw Manowo, Karnieszewice i Gościno w łącznej wysokości 23 000 zł, 100 000 zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 150 000 zł ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 396 708 zł dotacja z budżetu Gminy Będzino (w tym 50% dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

 

Gminne i Powiatowe Zawody Sportowo-pożarnicze OSP w Biesiekierzu

W dniu 13 czerwca br. na stadionie sportowym w Biesiekierzu od godz. 10.00 odbyły się zawody sportowo-pożarnicze OSP szczebla gminnego i powiatowego dla grup A-mężczyzn oraz C-kobiet. Organizatorem zawodów był ZOP ZOSP RP w Koszalinie, Komenda Miejska PSP w Koszalinie oraz zarząd gminny ZOSP RP Biesiekierz.

Czytaj dalej

Dzień Strażaka

2 maja 2015r. w Ośrodku Kultywowania Tradycji Lokalnych i Pożarniczych w Będzinie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Głównym punktem uroczystości była msza święta odprawiona m.in. w intencji strażaków i ich rodzin. Czytaj dalej