Wpisy

Spotkanie świąteczno-noworoczne w dniu 29 grudnia 2022 r.

W dniu 29 grudnia 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne.
W wydarzeniu uczestniczyli Pan Mateusz Wagemann – Wicewojewoda Zachodniopomorski, Pan Marian Hermanowicz – Starosta Koszaliński, Pani Elżbieta Góral oraz Pan Bartłomiej Wilk – Radni Rady Powiatu, podinsp. Rafał Zwolak – Komendant Komisariatu Policji w Mielnie ks. dr Jarosław Kodzia, Przewodniczący Rady Gminy Będzino wraz z Radnymi, sołtysi, Dyrektorzy placówek oświatowych wraz z przedstawicielami Rad Rodziców, Kierownicy jednostek organizacyjnych, jak również przedsiębiorcy i współpracownicy Gminy Będzino. Atrakcją spotkania był fantastyczny występ w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Gminnego w Będzinie, oprawę muzyczną zapewniły zespoły ludowe Zalesie z Mścic oraz Swaty z Będzina. Spotkanie było również okazją do przekazania wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych  zakupionego przez Gminę umundurowania dofinansowanego w ramach 2 grantów pozyskanych przez samorząd z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W związku z powyższym strażacy w dniu spotkania otrzymali z rąk Pana Wicewojewody Mateusza Wagemann oprócz 19 ubrań specjalnych także symboliczne czeki pamiątkowe odebrane przez prezesów jednostek OSP: Mścice – Pan Krzysztof Szczur, Dobrzyca – Pan Waldemar Szczur oraz Będzino – Pan Aleksander Woźnicki. W ramach otrzymanego wsparcia możliwy był zakup ubrań specjalnych typu NOMEX w ilości: 10 kompletów dla OSP Dobrzyca 4 kompletów dla OSP Będzino 5 kompletów dla OSP Mścice. Koszt jednego kompletu to ponad 5,5 tys. zł. Pani Sylwia Halama pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino przedstawiła prezentację dotyczącą inwestycji zaplanowanych w budżecie uchwalonym na 2023 rok. Na gości czekał poczęstunek oraz upominki przygotowane przez Przedszkole w Będzinie.

Spędzony czas był okazją do wspólnego śpiewu, wielu ciekawych rozmów.

 

PRZETARG NA CIĘŻKI SAMOCHÓD RATONICZO-GAŚNICZY

PRZETARG NA CIĘŻKI SAMOCHÓD RATONICZO-GAŚNICZY

Zapraszamy do składania oferty w prowadzonym postępowaniu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55dd9707-6f47-11ed-abdb-a69c1593877c?fbclid=IwAR3zMIfbb6CwAHI6g6UV_9bHaafxw9aZgnjEnAfKNeUTj8KMJWhJMgaj7mA

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Będzinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.

 

OSP Będzino z dofinansowaniem na nowy wóz strażacki

W dniu 20.10.2022 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przyznane środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu. Z ramienia Samorządu Województwa  Zachodniopomorskiego w spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Zarząd OSP ubiegał się o dotację w 2018 r., lecz wówczas znalazł się na 2. miejscu listy rankingowej. Opłaciło się jednak cierpliwie czekać na tzw. rezerwie, bo lipcu obecnego roku Straż otrzymała szczęśliwą informację o możliwości realizacji projektu. W ramach zadania  OSP zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 7000 litrów, z napędem 4×4 i kabiną załogową 6-osobową. Pojazd będzie również wyposażony w instalację zraszaczową, która będzie mogła być użyta przy likwidacji i ograniczaniu skażeń chemicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 1 155 000,00 zł, z czego dofinansowanie na poziomie 85% to prawie milion złotych.

Powiatowe Zawody OSP

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Medycznego w Koszalinie, we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie po raz szósty była organizatorem  Powiatowych Zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy „Biec, by pomóc”. W tym roku gospodarzem zawodów była Gmina Świeszyno. Zawody odbyły się 8 października 2016r. na terenach rekreacyjnych nad rzeką Radwią w Niedalinie. Do udziału w zawodach zgłosiło się osiem drużyn, reprezentujących: OSP Będzino, OSP Biesiekierz, Gminę Bobolice, OSP Niedalino, OSP Polanów, OSP Sianów, OSP Świeszyno oraz OSP Wyszewo.

Czytaj dalej

„Uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie”

W dniu 21 maja 2016 r.  w  Będzinie odbyła się „Uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie” oraz Obchody Gminnego Dnia Strażaka.

W uroczystościach udział wzięli:
– nadbryg. Marek Kowalski- były Zastępca Komendanta Głównego PSP,
– druh Jan Sachs – Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Szczecinie,
– st. bryg. Mirosław Pender- Komendant Miejski PSP w Koszalinie,
– bryg. Andrzej Kapustyński- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie,
– Dariusz Kalinowski- V-ce Starosta koszaliński,
– Zenon Dropko- Przewodniczący Rady Powiatu koszalińskiego,
– Tomasz Stryczek- Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Manowo
– Henryk Broda- Wójt Gminy Będzino,
– Andrzej Nożykowski- Przewodniczący Rady Gminy Będzino,
– Delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobrzycy, Mścic i Mielenka.
–  a także mieszkańcy Gminy Będzino oraz zaproszeni goście i przyjaciele OSP w Będzinie.

W trakcie uroczystości odbyło się poświecenie oraz uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Będzinie. Jest to nowy średni samochód ratowniczy z zbiornikiem na wodę o pojemności 2500 litrów, na podwoziu Mercedes-Benz Atego, z napędem terenowym 4×4 oraz funkcją ograniczania skażeń. Druhowie pojazd nabyli  w 2015r. Zakup możliwy był dzięki pozyskaniu środków z: Komendy Głównej PSP w ramach dotacji na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na 2015r., dofinansowania z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dofinansowania z środków budżetu Gminy Będzino, dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a także dofinansowania z Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Nowy samochód zastąpił mocno wysłużonego i awaryjnego trzydziestoletniego już STARA 244 i będzie pełnił w jednostce funkcję pojazdu tzw. „pierwszego wyjazdu”.

Po uroczystym przekazaniu pojazdu zostały wręczone medale i odznaczenia:
Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie Uchwałą Rady Powiatu koszalińskiego została odznaczona Medalem pamiątkowym „Za zasługi dla Powiatu koszalińskiego”.
Siedmiu druhów  OSP w Będzinie otrzymało „Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” a także siedmiu odznaczonych zostało „Odznaką Strażak Wzorowy”.

Nowy samochód dla OSP Będzino

Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie zakupiła fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Dotychczas średni wiek pojazdów użytkowanych przez OSP Będzino wynosił ok. 26 lat. W większości był to wysłużony i mocno awaryjny tabor. W latach 2010-2014 OSP w Będzinie wyjeżdżała do 225 zdarzeń na terenie Powiatu koszalińskiego, w samym roku 2014 OSP w Będzinie wyjeżdżało 56 razy do zdarzeń. Wartość zakupionego wozu to 669 708 zł. Na ten cel ochotnicy pozyskali środki z Nadleśnictw Manowo, Karnieszewice i Gościno w łącznej wysokości 23 000 zł, 100 000 zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 150 000 zł ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 396 708 zł dotacja z budżetu Gminy Będzino (w tym 50% dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

 

Gminne i Powiatowe Zawody Sportowo-pożarnicze OSP w Biesiekierzu

W dniu 13 czerwca br. na stadionie sportowym w Biesiekierzu od godz. 10.00 odbyły się zawody sportowo-pożarnicze OSP szczebla gminnego i powiatowego dla grup A-mężczyzn oraz C-kobiet. Organizatorem zawodów był ZOP ZOSP RP w Koszalinie, Komenda Miejska PSP w Koszalinie oraz zarząd gminny ZOSP RP Biesiekierz.

Czytaj dalej

Dzień Strażaka

2 maja 2015r. w Ośrodku Kultywowania Tradycji Lokalnych i Pożarniczych w Będzinie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Głównym punktem uroczystości była msza święta odprawiona m.in. w intencji strażaków i ich rodzin. Czytaj dalej

Pożar w Słowienkowie

W dniu 17 kwietnia ok. godz. 11:40 w miejscowości Słowienkowo doszło do dużego pożaru stodoły. Po dojeździe na miejsce jednostek straży pożarnej stwierdzono pożar całego obiektu wraz z wyposażeniem. Działania utrudniało duże zadymienie, silny wiatr, bliskość budynku mieszkalnego oraz duża ilość materiałów palnych znajdujących się w płonącej stodole.

Czytaj dalej

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Będzino

Już niedługo 4 Maja strażacy w tym nasi ochotnicy będą obchodzili swoje święto. Z tej okazji 3 Maja na mszy wieczornej w Kościele pw. Św. Antoniego w Mścicach odprawiona zostanie Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin a także dziękczynna za miniony rok. Bieżący rok zaczął się bardzo pracowicie dla naszych strażaków. Niestety działania ratownicze rozpoczęły się już kilka chwil po północy w noc sylwestrową od pożaru domu.

Czytaj dalej