Wpisy

Świadczenie pieniężne dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Wniosek-o-swiadczenie

Karta-osoby-przyjetej-do-zakwaterowania

Pomoc dla Ukrainy

Urząd Gminy Będzino informuje, że nr PESEL wraz z rejestracją oraz profilem zaufanym zostaną nadane każdemu obywatelowi Ukrainy w siedzibie i w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7:00 – 15:00,  czwartek – 8:00 – 16:00 /pokój Nr 8 – parter/

Do zarejestrowania i otrzymania nr PESEL należy posiadać:

– aktualne zdjęcie, które można zrobić nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Będzinie  w dniu: 18 marca 2022r. w godz. 17:00 – 19:00

– jeden z dokumentów dzięki któremu może zostać potwierdzona tożsamość: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, Karta Polaka lub inny, który zawiera zdjęcie.

W przypadku dziecka wystarczy akt urodzenia. Dokument, który stracił ważność również będzie honorowany.

Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników Urzędu Gminy pod nr tel. kontaktowym: 883 018 313 lub 94 3162 538, e-mail: usc@bedzino.pl

Pomoc dla Ukrainy

Informujemy, że osoby goszczące uchodźców z Ukrainy, które przewidują ich pobyt na okres dłuższy niż 30 dni mogą dokonać meldunku w celu uzyskania przez nie numeru PESEL. W tym celu należy złożyć wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie, oraz posiadać przy sobie dokumenty (paszport).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
USC: +48 94 31 62 538
e-mail:  usc@bedzino.pl