Wpisy

Kolejne zajęcia w ramach projektu w Mścicach

fot. Bożena Formela

Prezentujemy kolejne zdjęcia z zajęć które odbywają się w ramach projektu pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”. Czytaj dalej

Stawiamy na indywidualizację

Gmina Będzino realizuje projekt pn. Stawiamy na indywidualizację, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program  Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i  kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, UMOWA UDA-POKL.09.01.02-32-120/12-00. Czytaj dalej

Nowoczesne wyposażenie już w Przedszkolu Samorządowym w Mścicach

Grupa Zefirki w czasie zajęć grupowych / fot. Iwona Formela

Gmina Będzino wspólnie z Liderem – Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie od września 2012 r. realizuje projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka” . Czytaj dalej

Remont przedszkola w Mścicach w ramach projektu

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu wyremontowano sale dla dzieci. Czytaj dalej

„Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”

Gmina Będzino wspólnie z Liderem Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie od września 2012 r. realizuje projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka” . Czytaj dalej

Zostań orłem transportu

Projekt „Orły transportu” skierowany jest do pracowników mikro/ małych firm działających w branży logistycznej z obszaru województwa zachodniopomorskiego a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej

Odbył się Festyn Itegracyjny w Strachominie

W sobotę 11 sierpnia 2012 r. odbył się Festyn Integracyjny w Strachominie. Od rana prognozy pogodowe nie napawały optymizmem, jednakże po południu wypogodziło się i przy pięknej słonecznej pogodzie zorganizowano szereg atrakcji dla mieszkańców Strachomina i okolicznych miejscowości. Czytaj dalej

W Słowienkowie już działają

Projekt „Z dziada pradziada – Słowienkowska Familiada”, prowadzony w ramach programu Działaj Lokalnie, został oficjalnie rozpoczęty 25 maja. Na spotkaniu przedstawiony został projekt, jego założenia i cele. Czytaj dalej