Wpisy

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1345 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji.

W drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym.

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby

Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji.

Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

Żródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/utrzymywanie-drobiu-na-wlasne-potrzeby–warunki-zwolnienia-z-rejestracji

 

Badanie koniunktury AK-R w rolnictwie

Dofinansowanie do badań gleby

Ważny komunikat !!! Rolniku do 31 sierpnia br. złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego za paliwo

Ważny komunikat dla rolników !!!
Przypominamy producentom rolnym, że do 31 sierpnia br. mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu ON wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
O zwrot mogą ubiegać się producenci, którzy w pierwszym terminie nie wykorzystali całego przysługującego limitu oraz producenci rolni, którzy nabyli olej napędowy po raz pierwszy w okresie poprzednich 6 miesięcy.
Druki wniosków wraz z załącznikami oraz procedura przyznania zwrotu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie (parter – punkt informacyjny) lub na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce:
Załatw sprawę / Podatki / Podatek akcyzowy 2022

Wszelkich informacji nt. zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać:
telefonicznie nr tel. +4894 3162 552 tel. kom. 883 018 036 (w godz. pracy urzędu),
elektronicznie adres e-mail: k.kubicka@bedzino.pl,
lub osobiście u osoby odpowiedzialnej p. Katarzyna Kubicka – inspektor ds. podatków i opłat lokalnych (II piętro, p. nr 19)

https://www.gov.pl/web/arimr/zwrot-akcyzy-za-paliwo-rolnicze–wnioski-do-31-sierpnia-przyjmuja-urzedy-gmin-lub-miast

Ważny komunikat !!! Rolniku do 31 sierpnia br. złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego za paliwo

Ważny komunikat dla rolników !!!
Przypominamy producentom rolnym, że do 31 sierpnia br. mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu ON wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
O zwrot mogą ubiegać się producenci, którzy w pierwszym terminie nie wykorzystali całego przysługującego limitu oraz producenci rolni, którzy nabyli olej napędowy po raz pierwszy w okresie poprzednich 6 miesięcy.
Druki wniosków wraz z załącznikami oraz procedura przyznania zwrotu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie (parter – punkt informacyjny) lub na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce:
Załatw sprawę / Podatki / Podatek akcyzowy 2022

Wszelkich informacji nt. zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać:
telefonicznie nr tel. +4894 3162 552 tel. kom. 883 018 036 (w godz. pracy urzędu),
elektronicznie adres e-mail: k.kubicka@bedzino.pl,
lub osobiście u osoby odpowiedzialnej p. Katarzyna Kubicka – inspektor ds. podatków i opłat lokalnych (II piętro, p. nr 19)

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na konferencję online, dziś godzina 9:00

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie zaprasza na konferencję online w dniu 9 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 pt. ” Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie województwa zachodniopomorskiego w warunkach zmieniającego się klimatu a rola doradców rolnych. Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody”
W załączeniu przesyłam agendę spotkania.
Poniżej link do rejestracji: