Wpisy

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z drogi powiatowej 3504Z w m. Pleśna.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z drogi powiatowej 3504Z w m. Pleśna – otwórz

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 o pow. 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 o pow. 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino – otwórz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW KO1K/00081221/0 – Km 152/20

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW KO1K/00081221/0 – Km 152/20 – otwórz

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 98317 – IX Km 363/20

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW 98317 – IX Km 363/20 – otwórz

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości – Kmp 48/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości – Kmp 48/19 – otwórz

Informacja o stwierdzeniu przypadku grypy ptaków (podtyp h5n5) w miejscowości Mielno

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie zawiadamia o stwierdzeniu przypadku grypy ptaków (podtyp H5N5) u dzikiej kaczki znalezionej na plaży centralnej w Mielnie.

Przypominamy, że grypa ptaków wśród dzikich ptaków a w szczególności ptaków pływających jest wciąż obecna. Prosimy o nie dokarmianie na plaży kaczek, mew i łabędzi.

z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie
Piotr Szykowny

Informacja o zasadach BIOASEKURACJI w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) W KRAJUInformacja – otwórz

Informacja ASF – otwórz

Informacje na temat ASF

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Starosta Koszaliński ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa