Wpisy

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 190/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino

Debata nad raportem o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2020 r. odbędzie się na XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 9.00 w sali Domu Kultury w Będzinie.

Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 11, I p).

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 * Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności złożonych zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Z tekstem Raportu Gminy Będzino za 2020 rok można zapoznać się:
W wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Będzino w zakładce BIP : Raport o stanie gminy. U Radnych Gminy Będzino po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W Urzędzie Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.
*Podstawa prawna – art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Pobierz listy do podpisu

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Będzino

O G Ł O S Z E N I E

 

          WÓJT  GMINY  BĘDZINO  ZAPRASZA NA  SPOTKANIE  Z  MIESZKAŃCAMI  SOŁECTWA 

   BĘDZINO  W  DNIU  29  LIPCA  2021 R.  W  SALI DOMU  KULTURY W BĘDZINIE  O  GODZ.  19.00  Z  ZACHOWANIEM  REŻIMU  SANITARNEGO

 

TEMATEM  SPOTKANIA  BĘDZIE :   WYBÓR  SOŁTYSA  SOŁECTWA  BĘDZINO

 

Z  POWAŻANIEM
WÓJT  GMINY  BĘDZINO
MARIUSZ  JARONIEWSKI

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w woj. zachodniopomorskim w 2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych województwa zachodniopomorskiego

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu: „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu” – otwórz

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Kliknij aby pobrać

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 ROKU RADA GMINY w Będzinie

Będzino, 30 czerwca 2021 roku

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 ROKU
RADA GMINY w Będzinie

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn,zm.), informuję, iż w 2020 roku do Rady Gminy w Będzinie
nie złożono petycji celem ich rozpatrzenia.

Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij nam swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.