Wpisy

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu “Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Kliknij aby pobrać

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 ROKU RADA GMINY w Będzinie

Będzino, 30 czerwca 2021 roku

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 ROKU
RADA GMINY w Będzinie

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn,zm.), informuję, iż w 2020 roku do Rady Gminy w Będzinie
nie złożono petycji celem ich rozpatrzenia.

Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij nam swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości – Tylko działki 7/4

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości – Tylko działki 7/4 – otwórz

Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r., zmieniającego rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r., zmieniającego rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków – otwórz

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskie Koleje Państwowe S.A.

Kliknij aby wyświetlić

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK OŚRODKÓW WSPARCIA -DOM DZIENNEGO I POBYTU „POD ŚWIERKAMI ” W TYMIENIU I KLUBU SENIOR + W MŚCICACH

Kliknij tutaj aby przejść

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego – otwórz