Wpisy

Zmiana wniosku oraz wydłużenie okresu, za który może być przyznawane świadczenie pieniężne.

29 kwietnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Celem nowelizacji jest wydłużenie okresu, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z 60 dni do 120. Ponadto ustawa zawiera rozwiązania, które mają usprawnić system monitorowania wydatkowania środków publicznych na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Przepisy mają również wyeliminować ewentualne nadużycia w tym zakresie. W tym celu ustawa m.in. nakłada na: ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązek prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych wniosków o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz udostępniania tej bazy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, wojewodom i gminom.

Ponadto, został zmieniony wzór wniosku  o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Wnioski dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino  lub pod poniższym linkiem.

 

wzór karty osoby przyjętej na zakwaterowanie

wzór wniosku

PORADY LEKARSKIE DLA OBYWATELI UKRAINY

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację LikarPL, która ułatwi porady lekarskie dla obywateli Ukrainy. Umożliwi ona szybką diagnozę stanu zdrowia pacjenta, a także komunikację między pacjentem i lekarzem, który nie posługuje się językiem ukraińskim.

Aplikacja, udostępniona pod linkiem: https://likar.mz.gov.pl, składa się z dwóch modułów – dla pacjenta i dla lekarza. W części dla pacjenta znajduje się formularz, do którego należy wpisać podstawowe dane o stanie zdrowia. Pozwoli to lekarzowi przygotować się do konsultacji medycznej. Ankietę można wypełnić na komputerze lub telefonie, dostępna jest w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Po wypełnieniu formularza należy zapamiętać lub zapisać jego indywidualny numer. Numer pacjent poda lekarzowi przed konsultacją medyczną, lekarz spyta także o datę urodzenia. Na podstawie tych danych aplikacja odszuka wypełniony formularz. Można go również pobrać  i wydrukować. Formularz jest dostępny w języku ukraińskim, polskim oraz angielskim.

Moduł dla lekarza jest wykorzystywany podczas wizyty. Dzięki aplikacji w czasie konsultacji medycznej język ukraiński/rosyjski będzie tłumaczony na język polski oraz język polski na język ukraiński/rosyjski. Gdy pacjent będzie mówił po ukraińsku, to lekarz otrzyma transkrypcję w języku polskim. Lekarz będzie wykorzystywać język polski, a pacjent otrzyma transkrypcję w języku ukraińskim. Moduł zapewnia sprawną komunikację pomiędzy lekarzem i pacjentem.

Zarówno formularz, jak i transkrypcja rozmowy będą mogły być wygenerowane do pliku pdf i wydrukowane. Wygenerowany plik będzie dostępny w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Świadczenie pieniężne dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Wniosek-o-swiadczenie

Karta-osoby-przyjetej-do-zakwaterowania

Pomoc dla Ukrainy

Urząd Gminy Będzino informuje, że nr PESEL wraz z rejestracją oraz profilem zaufanym zostaną nadane każdemu obywatelowi Ukrainy w siedzibie i w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7:00 – 15:00,  czwartek – 8:00 – 16:00 /pokój Nr 8 – parter/

Do zarejestrowania i otrzymania nr PESEL należy posiadać:

– aktualne zdjęcie, które można zrobić nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Będzinie  w dniu: 18 marca 2022r. w godz. 17:00 – 19:00

– jeden z dokumentów dzięki któremu może zostać potwierdzona tożsamość: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, Karta Polaka lub inny, który zawiera zdjęcie.

W przypadku dziecka wystarczy akt urodzenia. Dokument, który stracił ważność również będzie honorowany.

Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników Urzędu Gminy pod nr tel. kontaktowym: 883 018 313 lub 94 3162 538, e-mail: usc@bedzino.pl

Pomoc dla Ukrainy

Informujemy, że osoby goszczące uchodźców z Ukrainy, które przewidują ich pobyt na okres dłuższy niż 30 dni mogą dokonać meldunku w celu uzyskania przez nie numeru PESEL. W tym celu należy złożyć wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie, oraz posiadać przy sobie dokumenty (paszport).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
USC: +48 94 31 62 538
e-mail:  usc@bedzino.pl