Informujemy, że termin składania e-wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników zostaje przedłużony do dnia 31 maja 2019 roku. Wszelkich informacji udzieli Państwu doradca rolniczy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Koszalinie, Krzysztof Gródecki (dyżury: poniedziałek i środa, w godzinach 8.00-15.00 pok. nr 15, budynek Urzędu Gminy Będzino, Będzino 19).