Trwa realizacja inwestycji przebudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dobrzycy wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz,

Trwa realizacja inwestycji pn.: ” Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz, w gminie Będzino”. Na wykonanie tego zadania gmina Będzino otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w wysokości do kwoty netto 2.838.001,00 zł.

Wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorstwo Aqua-Bud Patryk Kucharski z Biesiekierza, koszt jej wykonania wynosi 3.407.777,77 zł brutto. Termin zakończenia robót upływa w pierwszej dekadzie czerwca 2024 r.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

 1. Przebudowę i rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Dobrzycy do wydajności 200m3 wody /dobę polegającą na:
  1. Wymianie obudów studni głębinowych wraz z montażem sterowania pracą pomp głębinowych,
  2. Remoncie kapitalnym budynku stacji uzdatniania wody i wykonaniu nowego zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem,
  3. Montażu nowej, dwustopniowej instalacji uzdatniania wody wraz z jej zasilaniem energetycznym i automatyką,
  4. Budowie 2 zbiorników retencyjnych wody czystej o objętości 50,0 m3 każdy oraz przepompowni wody 2°,
  5. Budowie zbiornika wód popłucznych.
 2. Wymiana sieci wodociągowych w m. Miłogoszcz wraz z wykonaniem jej zasilania w wodę z sieci wodociągowych w Dobrzycy o łącznej długości 3.020,0 m

opublikowano 14 maja 2024