Trwa realizacja projektu pn. „Plac naszych marzeń w Borkowicach”

Trwa realizacja projektu pn. „Plac naszych marzeń w Borkowicach”. Inicjatywa jest realizowana w miejscowości Borkowice, w ramach programu Działaj Lokalnie 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem projektu jest zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkańcami sołectwa Śmiechów/Borkowice, zarówno tymi z młodszego jak i ze starszego pokolenia. Inicjatorzy postanowili własnymi siłami zadbać o plac zabaw i teren wokół. Efekty są już widoczne. Zakupione materiały pozwoliły odnowić obecne miejsce zabaw i integracji. W ostatnim tygodniu odbyły się spotkania na placu zabaw, w czasie których plac został uporządkowany, oczyszczony został płotek wokół i najważniejsze częściowo został już pomalowany. W pracach uczestniczyli dziadkowie, rodzice i same dzieci, które z tego placu będą korzystać najwięcej. Wspólna praca to również czas na wspominki typu „ za naszych czasów …”  Dzieci były zachwycone, kiedy z pędzlem w dłoni malowały szczebelki i mogły bezkarnie mieć ubrudzone rączki. W ramach projektu zakupiono komplety stołów oraz grill. W najbliższym czasie odbędzie się impreza podsumowująca projekt.

W tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Grupa z Borkowic i Śmiechowa idealnie wpasowała się w założenia programu. Na swoje działania pomysłodawcy otrzymali 4750 zł dofinansowania. Projekt został złożony przez Radę Sołecką przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy, a prowadzony jest przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Będzinie. Jego zakończenie przewiduje się na październik tego roku.