Trwa realizacja zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino’’ na rok 2023

Szanowni Mieszkańcy,

miło nam poinformować, że trwa realizacja zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino’’ na rok 2023, realizowanego przy wsparciu finansowym pochodzącym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Informujemy, że podpisaliśmy umowę na usługę polegającą na usunięciu azbestu z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Będzino, określonych w załączniku do umowy. Wykonawcą jest Firma Usługowo-Handlowa Anna Żmuda-Trzebiatowska. Usługa polega na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest o łącznej masie ok. 64,80 Mg oraz transporcie (odbiorze) i utylizacji wyrobów zawierających azbest o masie łącznej ok. 60,12 Mg. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 31 sierpnia 2023 r. W kwestiach techniczno-organizacyjnych będzie się z Państwem kontaktował Wykonawca. Przypominamy, że po Państwa stronie leży zabezpieczenie nowego pokrycia dachowego.

opublikowano 2 czerwca 2023