Trwają zajęcia dla kobiet 50+ w ramach projektu

Beneficjentki podczas zajęć z języka angielskiego w świetlicy w Dobrzycy / fot. UG Będzino

Na terenie gminy Będzino od kwietnia 2013 r. realizowany jest projekt pn. „Wiem, umiem, rozumiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Beneficjentkami projektu jest 12 kobiet w wieku 50+ z terenu gminy. Przedsięwzięcie zakłada udział Pań w czterech typach zajęć.

Od maja w trakcie kursu języka angielskiego, który ma miejsce 2 razy w tygodniu w świetlicy w Dobrzycy beneficjentki uczą się między innymi podstaw języka, rozmówek, słówek które pomocne będą w pracy zawodowej i codziennym życiu. Równolegle panie uczestniczą w kursie komputerowym, który odbywa się w Strachominie raz w tygodniu. Podczas zajęć uczestniczki mogą dowiedzieć się jak obsługiwać komputer, instalować programy, odbierać pocztę elektroniczną oraz przeglądać strony internetowe. W ramach projektu przewidywany jest również kurs pewności siebie oraz kurs wizażu, podczas którego mieszkanki Gminy Będzino zadbają o swój wizerunek zewnętrzny.

[nggallery id=58]

opublikowano 5 czerwca 2013