Znajdź inspirację
Wpadnij na pomysł
Stwórz
Przeanalizuj

Twój Pomysł Na Logo Gminy Będzino

O Konkursie

Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie pomysłu na logotyp będący symbolem gminy Będzino. Zaprojektowane logo będzie inspiracją dla samorządu do utworzenia loga gminy Będzino. Logo powinno nawiązywać do herbu gminy Będzino, jej walorów, zasobów oraz charakteru prowadzonej działalności, być oryginalne, czytelne i funkcjonalne.

Zgłoś się

Wymagania projektu – pracy

 1. Projekt logo może być wykonany zarówno w formie grafiki komputerowej jak
  i w formie plastycznej (rysunek, grafika, szkic itp.) z użyciem dowolnej ilości kolorów.

Projekty plastyczne

 1. Projekt logo w formie plastycznej powinien być zaprezentowany i przedłożony w wersji papierowej na sztywnej planszy w formacie nie mniejszym niż A4.
 2. Każdy projekt w formie plastycznej na odwrotnej stronie powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora lub nazwą grupy. Prace niepodpisane zostaną odrzucone.
 3. Podpisane prace plastyczne wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik Nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć do jednego z sekretariatów szkół lub przedszkoli lub do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie lub do Urzędu Gminy Będzino.

Projekty graficzne

 1. Projekt tworzony w programach graficznych należy wysłać w wersji elektronicznej
  w pliku JPG, PNG lub PDF oraz w pliku źródłowym umożliwiającym jego obróbkę
  w wersji roboczej (CDR, EPS, AI). – na adres email: debowski@bedzino.pl.
 2. Termin nadsyłania prac plastycznych oraz graficznych to 07.02.2018 – 31.03.2018. (decyduje data wpływu do danej jednostki).

Dokumenty