Tydzień europejski

W dniach 8-10 maja 2014 roku grupa 14 uczniów z Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu i Szkoły Podstawowej z Dobrzycy wyjechała wraz z opiekunami do Szkoły Podstawowej im. Maxa Kienitza w Britz w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Od 2007 roku tradycją szkoły Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu jest coroczna wymiana młodzieży. Jej głównym celem jest nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy młodzieżą szkolną a także poznawanie zwyczajów, kultury i historii kraju partnerskiego. W programie każdej wizyty znajdują się również zajęcia integracyjne, turystyczne oraz sportowe.
Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Tydzień Europejski”. Nad jego organizacją i przebiegiem czuwali: Mirosław Gostomczyk – dyrektor Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża, Jolanta Szuba – jego zastępca, Mariola Drogosz, Jolanta Piwko i Anna Laskowska – nauczycielki języka niemieckiego.
Uczestnikom wymiany podobał się program przygotowany przez stronę niemiecką, grupa szybko się zintegrowała pomimo dzielącej uczniów bariery językowej. Uczniowie posługiwali się językiem niemieckim i angielskim.
Organizacja wymiany możliwa była dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze Szczecina oraz dzięki Wójtowi Gminy Będzino Henrykowi Brodzie.
W pierwszym dniu wizyty uczniowie odwiedzili Rezerwat Dzikich Zwierząt w Groß Schönebeck, w którym spędzili kilka niezapomnianych godzin wśród natury. Podczas wędrówki obserwowali życie zwierząt domowych zagrożonych wymarciem oraz dzikich zwierząt takich jak wilki, a także podziwiali wspaniałe krajobrazy. Po przyjeździe z rezerwatu wszyscy uczniowie wzięli udział w lekcji, której temat brzmiał „ Jesteśmy w Europie”. Uczniowie mięli okazję wykazać się m.in. wiedzą nt. Unii Europejskiej.
Kolejnym punktem spotkania była wycieczka do Berlina. Główną atrakcją pobytu w mieście było spotkanie i prelekcja z przedstawicielem Ambasady Polski w Berlinie. Podczas tego spotkania uczniowie mieli okazję zadać wiele pytań dotyczących funkcjonowania ambasady. Po południu obie grupy wraz z opiekunami wyruszyli w rejs statkiem turystycznym po rzece, skąd uczestnicy wymiany mogli podziwiać miasto. Zwiedzanie Berlina z perspektywy rzeki było na pewno ciekawym uzupełnieniem pieszej wędrówki po mieście.
W sobotę odbyła się ostatnia z zaplanowanych wycieczek – do Klasztoru w Chorin. Głównym punktem tego programu było zwiedzanie Klasztoru Cystersów i poznanie jego historii.
Po południu przyszedł czas pożegnania. Wszyscy uczniowie czekają teraz z niecierpliwością na kolejne spotkanie, które nastąpi w październiku 2015 roku w Zespole Szkół w Tymieniu.

Autorzy: Mirosław Gostomczyk, Jolanta Piwko, Mariola Drogosz

[nggallery id=131]

opublikowano 14 maja 2014