Ułatwienia meldunkowe zmiany w ustawie o ewidencji ludności

Urząd Gminy w Będzinie (ewidencja ludności) informuje, że w dniu 31-12-2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1407) na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.:

1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać w urzędzie przy zgłaszaniu nowego miejsca zamieszkania. Oznacza to, że nie ma już kłopotliwej konieczności zgłaszania zmiany pobytu w urzędzie miasta bądź gminy, w którym poprzednio byliśmy zameldowani. Wymeldowania i zameldowania w nowym miejscu dokona jeden urząd (Urząd w którym jest zgłaszany nowy pobyt).

2. Przy załatwianiu spraw meldunkowych nie ma obowiązku podawania danych o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania do wglądu książeczki wojskowej.

3. Formalności meldunkowych można załatwić przez ustanowionego pełnomocnika. Osoba taka musi posiadać pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego..

4. Zniesiono obowiązek meldunkowy na pobyt czasowy do 3 miesięcy Polaków, obywateli państw Unii Europejskiej i państw EFTA – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

5. Zlikwidowano obowiązek weryfikowania wypełniania wpisu meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników. Do tej pory mieli to robić właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy.

6. Zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.

7. Wydłużony został czas na zgłoszenie swojego pobytu z 4 dni do 30 dni.

8. Zniesiono sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich, obywateli państw Unii Europejskiej i państw EFTA – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

opublikowano 22 stycznia 2013