Z lewej Jarosław Rzepa – Członek Zarządu Woj.Zachodniopomorskiego i z prawej Wójt Gminy Będzino Henryk Broda podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa chodnika w Dobrzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze powiatowej nr 0365Z” / fot. M. Dębowski UG Będzino

W 2013 roku Gmina Będzino podpisała dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie w zakresie inwestycji z programu PO RYBY 2007-2013.

Pierwsza, podpisana została w czerwcu 2013 r. na projekt pn. „Budowa budynku magazynowego (hangar na łodzie i magazyn – warsztat) z częścią administracyjno-socjalną w Podamirowie”. Całkowita wartość inwestycji 475 281,61 zł, dofinansowanie wynosi 200 000,00 zł. Natomiast w październiku 2013 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa chodnika w Dobrzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze powiatowej nr 0365Z”. Inwestycja polegać będzie na budowie ponad 1200 m chodnika, zjazdów na posesje, drogi gminne oraz usunięciu kolizji z istniejącą siecią energetyczną i telekomunikacyjną. Całkowita wartość projektu wynosi 1 311 960,84 zł, dofinansowanie 787 000,00 zł.

Inwestycje są współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 Zrównoważony rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.