Od 25 maja 2018 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych – RODO.

W związku z tym Wójt Gminy Będzino, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informuje:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Będzino; z siedzibą 76-037 Będzino 19

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: ug@bedzino.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iodo@bedzino.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych