Komunikat o ogłoszeniu programu – opieka wytchnieniowa – edycja 2021

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021r, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, prosimy o kontakt osoby zainteresowane świadczeniem usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z pracownikami socjalnymi Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie tel. 94 3162337

opublikowano 31 grudnia 2020