Utwardzenie kruszywem dwóch dróg gminnych w miejscowości Pleśna

5 stycznia br. pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino Pani Sylwia Halama podpisała umowę na utwardzenie kruszywem dwóch dróg gminnych w miejscowości Pleśna. Łączna wartość robót budowlanych dla obu zadań to kwota ok. 350 tys. zł. Wykonawcą zadania jest wyłonione w ramach postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-TRANS Adam Kołodziejczyk z Koszalina. Roboty związane z utwardzeniem dróg kruszywem powinny się zakończyć w marcu br.

opublikowano 9 stycznia 2023