Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu ABC „Razem Radośniej” w miejscowości Będzino

Trwa modernizacja budynku byłej siedziby GZK w Będzinie. Zadanie realizowane jest dzięki dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia w wysokości 250 000,00 zł na realizację inwestycji (roboty budowlane) oraz 150 000,00 zł na wyposażenie.

Roboty budowlane rozpoczęto pod koniec października, planowany termin zakończenia robót to 4 grudnia 2015 r. W ramach prac budowlanych budynek zostanie ocieplony, a jego wnętrze przebudowane w sposób dostosowujący je dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawcą robót jest wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego, koszalińska firma: „TECHNIK DACH” Tomasz Budnik.

W ramach inwestycji utworzony zostanie dom środowiskowy na pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych. Z obiektu będzie mogło korzystać 30 uczestników w tym osoby przewlekle psychicznie chore, upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Uczestnicy domu środowiskowego będą mieli do dyspozycji: pracownię komputerową, gimnastyczną, kulinarną, przestronne pomieszczenia sali ogólnej oraz jadalni z dodatkowym przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów.