Utworzenie trzech stref rekreacji w gminie Będzino

W miejscowościach Podamirowo, Kazimierz Pomorski i Wierzchomino już stoją nowe urządzenia na strefach rekreacji. W każdej z trzech wymienionych miejscowości dzieci mogą korzystać z dużego, metalowego urządzenia zabawowego zaopatrzonego w zjeżdżalnie, elementy wspinaczkowe, podesty oraz mostki dającego możliwość zabawy dla różnych grup wiekowych. W Wierzchominie obok zestawu ustawiona została huśtawka z bocianim gniazdem oraz lampa solarna. W Kazimierzu Pomorskim i Podamirowie z zamontowanych urządzeń siłowni plenerowej ucieszą się zarówno młodsi jaki starsi mieszkańcy Gminy.

Zadanie otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Środkowopomorskiej Lokalnej Grupy Działania, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w wysokości 106 761,00 zł.

Operacja pn.: „Utworzenie trzech stref rekreacji na terenie gminy Będzino” mająca na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu poprzez utworzenie trzech stref rekreacji w miejscowościach Wierzchomino, Kazimierz Pomorski i Podamirowo, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

opublikowano 25 listopada 2023