Uwaga! likwidacja kasy w Urzędzie Gminy Będzino

 Szanowni Państwo Wójt Gminy Będzino informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 31.08.2013 roku KASA w Urzędzie Gminy Będzino zostanie zlikwidowana. W związku z powyższym od dnia 1 września 2013 roku wszelkie wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Będzino można dokonywać w Oddziale Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Będzinie na rachunek bankowy o numerze:

PODATKI : 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001

MANDATY: 94 8581 1014 0200 0143 2000 0023

ŚMIECI: 13 8581 1014 0200 0143 2000 0026.

Należności można uregulować również gotówką ? w kasie Banku Spółdzielczego w Świdwinie o/Będzino.

Od dokonywanych wpłat Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

Wójt Gminy Będzino –  Henryk Broda

opublikowano 1 sierpnia 2013