Uwaga na ptasią grypę

Wszyscy zajmujący się chowem i hodowlą drobiu z terenu Gminy Będzino,

w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u dzikich ptaków na terenie województwa zachodniopomorskiego wszyscy hodowcy drobiu (kury, kaczki, gęsi, indyki itp.) i ptactwa (gołębie itp.) mają nakaz przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Prosimy o  poważne potraktowanie sprawy  oraz ustosunkowanie się do wytycznych Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków( załącznik nr 1) o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji (załącznik nr 2).

Ponadto informujemy, że za brak  stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Wszelkie podejrzenia wystąpienia w Państwa gospodarstwach ptasiej grypy, proszę zgłaszać za pośrednictwem gminy Będzino tel. 94-3-162-533, lub bezpośrednio  do Głównej Inspekcji Weterynaryjnej w Koszalinie, ul. Połczyńska 68, 75-816 Koszalin tel. 94 342-37-25.

opublikowano 10 stycznia 2017