Uwaga! Wypłata Dodatku Węglowego oraz Dodatku dla Gospodarstw Domowych

Urząd Gminy Będzino informuję, iż w jak najszybszym terminie należy zgłaszać się do Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Będzinie po odbiór kwot z tytułu Dodatku Węglowego i Dodatku dla Gospodarstw Domowych, te osoby które zadeklarowały odbiór gotówki w kasie banku.
Bank w dniu 29 grudnia czynny będzie do godz. 12:00.

opublikowano 29 grudnia 2022