W dniu wczorajszym podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy”.  Na ten cel gmina otrzyma blisko 285 tys. dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość inwestycji to 448 tys. zł.

W miejscowości Dobrzyca powstanie strefa rekreacyjna przy szkole podstawowej i obejmować będzie strefę sportu dla której przewidziano budowę bieżni sprinterskiej dwutorowej o długości 60m  o nawierzchni poliuretanowej, budowę bieżni –  rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuteranowej wraz z piaszczystą skocznią oraz montaż ławek. Ponadto utworzone zostaną strefy rekreacji  dla dzieci – plac zabaw oraz strefa rekreacyjno – edukacyjna z tablicami informacyjnymi i elementami małej architektury.

W miejscowości Mścice zagospodarowany zostanie teren wokół Domu Ludowego w Mścicach  – plac zostanie podzielony na dwie strefy rekreacji: pierwsza – tu zostaną zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej, druga strefa z ławeczkami, altaną i pergolami, całość terenu będzie ogrodzona. W miejscowości Będzino, przy blokach spółdzielni mieszkaniowej „Na Wzgórzu” powstaną dwie strefy rekreacji – pierwsza dla dzieci – plac zabaw, druga strefa aktywnego wypoczynku dla dorosłych – siłownia zewnętrzna. Realizacja powyższych zadań już w 2018 roku.