W bibliotece o Henryku Sienkiewiczu jakiego nie znamy

Sejm i Senat RP przyjął Uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

W uchwale senatorowie między innymi napisali: Dnia 15 listopada 1916 r. zmarł Henryk Sienkiewicz, którego dzieła są istotną częścią dziedzictwa kulturowego narodu. W czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a Jego książki zbłądziły pod strzechy. Kolejne odcinki powieści Sienkiewicza publikowane w czasopismach gromadziły na wspólnej lekturze przedstawicieli wszystkich stanów społecznych. Wpływ języka Sienkiewicza na współczesną polszczyznę trudny jest do przecenienia, a Jego książki, od chwili publikacji, na zawsze weszły do podstawowego kanonu literatury polskiej. Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną Henryk Sienkiewicz budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń. Był i jest ambasadorem polskości, m.in. za sprawą niosącej uniwersalne wartości powieści „Quo vadis”, która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe, współczesne znaczenie.

W szerszym kontekście powyższe uzasadnienie parlamentarzystów rozwinęła Cecylia Judek, sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, która 23 lutego br. była gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie. Jej wykładu o Henryku Sienkiewiczu wraz z prezentacją multimedialną wysłuchali uczniowie drugich klas gimnazjum z ZS im. Ludzi Morza w Mścicach. Cecylia Judek przybliżyła młodym ludziom tę mało im znaną i nietuzinkową osobowość pisarza. Mówiła także o tym, że żaden polski powieściopisarz nie osiągnął tak dużej popularności, a jego książki nadal zyskują czytelników niezależnie od wykształcenia czy poglądów politycznych. Stworzone przez niego postacie weszły do panteonu bohaterów narodowych. Za swoje obywatelskie zasługi dla ojczyzny Henryk Sienkiewicz przez współczesnych mu zwany był „Hetmanem Duchowym Polaków”, natomiast za etos dobroczynności – „Wielkim Jałmużnikiem Narodu”. Jego twórczość, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrało niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę państwowości. Światową sławę przyniosła polskiemu pisarzowi powieść – Quo vadis, którą do dziś przetłumaczono na 50 języków. Młodzież dowiedziała się, że pisarz przystępując do pracy nad tą powieścią, przeprowadził rzetelne studia historyczne i wielokrotnie zwiedzał Rzym. Jest pierwszym Polakiem uhonorowanym nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości. Henryk Sienkiewicz, odbierając nagrodę w Sztokholmie podkreślił, że traktuje to jako wielkie wyróżnienie dla całego narodu, który nigdy nie rezygnuje z dążeń do niepodległości. Interesujący ponad wszelką wątpliwość wykład Cecylia Judek rozpoczęła i zakończyła mini wykładem o dobrych stronach i korzyściach intelektualnych wynikających z czytania.

Danuta Sawicka
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Będzinie