W bibliotece o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim

Cecylia Judek, sekretarz naukowego Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, była gościem biblioteki będzińskiej. Z historią Polski w tle, przeprowadziła wykład literacki pt. „Krzysztof Kamil Baczyński – wojna i miłość.

Z wielką pasją mówiła o twórczości młodego poety i prozaika, powszechnie uznanego za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego. Jego twórczość, częstokroć nawiązująca do tradycji romantyzmu, jest ponadczasowa. Utwory o zrozumieniu chwili historycznej, w której przyszło mu żyć, połączone z patriotyczną potrzebą walki z najeźdźcą, przełamywał subtelnymi lirykami o miłości oraz wierszami o pięknie świata i przyrody. Pani Cecylia, w swoim bardzo interesującym wykładzie, podkreślała wielokrotnie, jak ważna jest znajomość  historii Polski. Ale także oczytanie, wykształcenie, nabyta wiedza. –To wszystko  ma wpływ na kształtowanie Waszej osobowości, rozumnego postrzegania świata, zachowania niezależność w swoich poglądach i umiejętność ich obrony. Osobą wykształconą  bardzo trudno jest manipulować – mówiła, zwracając się bezpośrednio do młodych ludzi. Nawiązała  do aspektów wychowawczych młodzieży,  motywowała do szukania autorytetów i dążenia do wyznaczonych sobie celów.

Mówiła o szacunku, który należy się każdemu człowiekowi  bez względu na jego kolor skóry, narodowość, religię, orientację polityczną. Duża wiedza, bogaty język, niezwykła empatia, swoboda i lekkość w prowadzeniu wykładu sprawiły, że zachwycił on wszystkich słuchaczy. A byli nimi uczniowie klas ósmych z czterech szkół podstawowych oraz nauczyciele.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie

Danuta Sawicka

opublikowano 18 listopada 2019