Sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica  w Szczecinie – Cecylia Judek – była gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie Filia w Tymieniu. Jej wykładu literackiego pt. „Krzysztof Kamil Baczyński – wojna i miłość” wysłuchali gimnazjaliści z Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu. Pani Cecylia z wielką pasją mówiła o twórczości młodego poety i prozaika, powszechnie uznanego za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego. Jego twórczość, częstokroć nawiązująca do tradycji romantyzmu, jest ponadczasowa. Utwory o zrozumieniu chwili historycznej, w której przyszło mu żyć, połączone z patriotycznym nakazem walki z najeźdźcą, przełamywał dla równowagi subtelnymi lirykami o miłości oraz wierszami o pięknie świata i przyrody. Pani Cecylia w swoim bardzo interesującym wykładzie, urozmaiconym pokazem multimedialnym, zaznaczyła mocno, jak ważna jest dla młodych ludzi znajomość  historii Polski. A także oczytanie, wykształcenie, nabyta wiedza. To wszystko  ma wpływ na kształtowanie ich osobowości, rozumnego postrzegania świata, zachowania niezależność w swoich poglądach i umiejętność ich obrony. Osobą wykształconą trudno jest manipulować. Nawiązała  do aspektów wychowawczych młodzieży,  motywowała do szukania autorytetów i dążenia do wyznaczonych sobie celów. Mówiła  o szacunku, który należy się każdemu człowiekowi  bez względu na jego kolor skóry, narodowość, religię, orientację polityczną. Krzysztof Kamil Baczyński zginął w powstaniu warszawskim 04 sierpnia 1944 r. mając zaledwie  23 lata. Jego ostatni wiersz nosi datę 13 lipca 1944 r. Pisze w nim o kimś, kto ”pochylony nad śmiercią zaciska palce na broni”.

Duża wiedza, bogaty język, niezwykła empatia, swoboda i lekkość w prowadzeniu wykładu sprawiły, że zachwycił on wszystkich słuchaczy. Pani Cecylio, dziękujemy!

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie
Danuta Sawicka

[av_gallery ids=’14560,14561,14562,14563,14564,14565′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-n5ali7′]