W bibliotece o Zofii Kossak nie tylko literacko

Zofia Kossak-Szczucka (Szatkowska) była nie tylko pisarką, dzisiaj trochę już zapomnianą. Była nietuzinkową postacią i wielką humanistką, więźniarką  Auschwitz i Pawiaka, bohaterką czasów II wojny światowej. O tym etapie w jej życiu, mało znanym powszechnie, opowiedział dr Leszek Laskowski. Bardzo ciekawie poprowadził spotkanie połączone
z pokazem multimedialnym i projekcją filmu.

Zofia Kossak pochodziła z rodziny słynnych malarzy Kossaków. Była wnuczką Juliusza Kossaka i bratanicą Wojciecha Kossaka. Jej siostrami ciotecznymi były poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i pisarka Magdalena Samozwaniec. Współzakładała Radę Pomocy Żydom „Żegota”, jedyną tego typu tajną organizację w okupowanej Europie.

Była dla mnie wielkim autorytetem – mówił Władysław Bartoszewski, pełniący w latach
1942-43 rolę sekretarza pisarki, gdy pod przybranym nazwiskiem ukrywała się w Warszawie. Używała mnie do noszenia zeszytu z notatkami, który wiecznie gubiła. Ale ja czułem się zaszczycony. Nalegała na to, żebym uczestniczył we wszystkich jej spotkaniach, a była podczas okupacji człowiekiem-instytucją. Zawdzięczam jej mnóstwo cennych znajomości.

Za swój wkład w ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej otrzymała pośmiertnie
w 1982 roku medal „Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata”.

Danuta Sawicka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Będzinie