W Gminie Będzino powstanie 26 mieszkań socjalnych!

Gmina Będzino pozyskała 3,4 mln złotych na utworzenie 26 mieszkań socjalnych. Pomieszczenia te mają zostać zaadaptowane i oddane do użytku do końca bieżącego roku.

Jest to związane z projektem “Szansa na lepszy start w Gminie Będzino”,na ten cel udało się pozyskać kwotę blisko 3,4 mln złotych z programu “Wzajemnie potrzebni”, zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu państwa. Co ważne, w całej Polsce tylko pięć gmin będzie realizowało ten program, w naszym województwie natomiast-tylko jedna! Jest nią właśnie nasza Gmina Będzino.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie “Lepsze Jutro”. Projekt realizowany będzie we współpracy z Urzędem Gminy, PUP, GOPS, szkołami podstawowymi w Dobrzycy i Będzinie, Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie, Fundacją Nauka dla Środowiska.

Powstaną 22 gminne lokale mieszkalne we wsiach: Wierzchomino (10) i Dworek (12), kolejne 4 w mieszkaniach prywatnych we wsiach: Będzinko (1), Dobrzyca (2), Smolne (1). To lokale o obniżonych kosztach eksploatacji, także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ale to nie wszystko. Planowane jest utworzenie Społecznej Agencji Najmu (SAN), która poza zarządzaniem mieszkaniami będzie realizatorem części usług społecznych.

Ponadto, co najmniej 34 beneficjentów (pierwszeństwo w rekrutacji dla ob. Ukrainy szukających schronienia przed wojną) objętych będzie pilotażowym modelem efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączenia społecznego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Między innymi w zakresie zaspokojenia potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i in. usług społecznych.

W dniu 28 kwietnia b.r. w związku z inauguracją projektu “Szansa na lepszy start w Gminie Będzino” odbyła się konferencja prasowa w Wierzchominie z udziałem Ministra Pawła Szefernakera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Agnieszki Ścigaj, członka Rady Ministrów i Wójt Gminy Będzino, Sylwii Halamy, Prezes Stowarzyszenia “Lepsze Jutro” Stanisławy Papajewskiej- Hanasz.

Jeszcze przed konferencją prasową, minister Szefernaker i minister Ścigaj spotkali się z radnymi Rady Gminy w Będzinie. W siedzibie Urzędu Gminy rozmawiano o planach rozwoju gminy, planowanych projektach.

opublikowano 29 kwietnia 2023