W Gminie zamontowano oświetlenie hybrydowe

Na terenie gminy zamontowano 12 wolnostojących hybrydowych lamp oświetleniowych (m. Tymień – 6 szt. – przy placu zabaw i na boisku piłkarskim, a w m. Mścice – 4 szt. i m. Stoisław – 2 szt).

Dzięki nim można oświetlić te miejsca, gdzie dotychczas nie było to możliwe ze względu na brak sieci elektrycznej. Gmina nie będzie ponosić praktycznie żadnych kosztów energii, ponieważ lampy będą zasilane energią słoneczną oraz siłą wiatru. Tego typu system oświetleniowy jest systemem niezależnym i samowystarczalnym. Eliminuje potrzebę budowania drogich ziemnych instalacji elektrycznych. W hybrydach w dzień, za pomocą paneli słonecznych i turbiny wiatrowej ładowane będą akumulatory. Zgromadzona w nich energia wystarcza na oświetlenie przez całą noc.

Inwestycję zrealizowano w ramach działania ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, dofinansowanie 75 tys. zł, przy wartości zadania 123 tys.

opublikowano 7 lipca 2015