w Zagajach błąka się bezpański pies

Po miejscowości Zagaje błąka się pies. Obecnie widziany był przy posesji Zagaje 2AA. Jest to suczka, ma brązową obrożę bez numeru. Jeżeli ktoś zna właściciela, szuka pieska ze zdjęcia prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Będzinie, Dział Ochrony Środowiska tel. 668 018 155.

opublikowano 8 stycznia 2024