Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Będzino rozpoczęły realizację projektu pn. “Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze na terenie gminy Będzino”. Projekt stanowi odpowiedź na problem braku zaangażowania mieszkańców w zakresie nowych rekrutów w OSP i brakiem MDP na terenie gminy Będzino, co ma negatywny wpływ na obecne funkcjonowanie i przyszłość Ochotniczych Straż Pożarnych.

W ramach projektu 30 dzieci zostanie członkami MDP. Przejdą one 6-miesięczny cykl szkoleniowo warsztatowy, w ramach którego odbędzie się kurs wiedzy pożarniczej oraz kurs pierwszej pomocy połączone z musztrą i ćwiczeniami sprawnościowymi. Oprócz tego zorganizowany zostanie piknik strażacki pn. “Bezpieczne wakacje” oraz spotkanie mikołajkowe pod hasłem “Bezpieczna zima”. Na młodych adeptów czeka także letni obóz strażacki, w ramach którego odbędzie się wizyta studyjna zlokalizowana na południu Polski. Pozostałe działania to m.in. przeprowadzenie eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacja Powiatowego Strażackiego Turnieju Piłki Nożnej, obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka i opracowanie kroniki OSP dla terenu gminy Będzino.

Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież w wieku od 12 do 18 lat zamieszkałą na terenie gminy Będzino. Do udziału wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Z przystąpieniem do projektu wiąże się podpisanie deklaracji członkowskiej a tym samym przystąpienie do MDP.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

W sprawach rekrutacji prosimy o kontakt z koordynatorką projektu pod numerem telefonu 94 316 25 45, 604 755 103 lub adresem email: mdp.bedzino@gmail.com