Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Maxa Kienitza w Britz przybyli do Tymienia na zaproszenie swoich kolegów z Zespołu Szkół im. Kard. I. Jeża w Tymieniu w dniach 06.10.2016 – 08.10.2016r. Myślą przewodnią pierwszej wymiany doświadczeń nauczycieli było hasło „WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI”. W trakcie wizyty nauczyciele uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego, przyrody, matematyki i w-fu, na których zapoznali się z metodami pracy dydaktycznej polskich nauczycieli.

Podczas konferencji, która odbyła się 06.10.2016r., grupa nauczycieli z zaprzyjaźnionej Szkoły miała okazję zapoznać się z systemem edukacji obowiązującym w Polsce. Ponadto nauczyciel porównywali metody pracy, omawiali różnice w systemach edukacyjnych, dyskutowali również nt. sposobów finansowania działalności szkół, organizacji procesu edukacyjnego i wyposażenia dydaktycznego w szkołach w Niemczech i Polsce. Nauczyciele z Britz mieli okazję zwiedzić szkołę w Tymieniu. Przekonali się, że jest to szkoła na miarę XXI wieku.

Wymiana obejmowała również bogaty program kulturalny. 07.10.2016 r. nasi goście wzięli udział w apelu z okazji Dnia Patrona i Ślubowaniu klas pierwszych. Kolejnymi punktami spotkania były wycieczki do Kołobrzegu i Koszalina. Uczestnicy podziwiali architekturę, zabytki oraz zbiory muzealne w/w miast. Nie zabrakło również spacerów nad morzem.

Nad organizacją i przebiegiem pierwszej wymiany nauczycieli czuwali: Mirosław Gostomczyk – dyrektor Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża, Jolanta Szuba – jego zastępca, Jolanta Piwko i Mariola Drogosz – nauczycielki języka niemieckiego.

 Wymiana została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Wymiana umocniła więź nauczycielską pomiędzy partnerskimi szkołami. Niemieccy nauczyciele przekonali się również, iż system edukacji w Polsce jest świetnie dofinansowywany, a edukacja młodzieży stanowi absolutny priorytet dla polskiego państwa.

08.10.2016r. przyszedł czas pożegnania. Wszyscy nauczyciele czekają teraz z niecierpliwością na kolejne spotkanie, które nastąpi w maju 2017 roku w Szkole Podstawowej w Britz.

Autorzy: Mirosław Gostomczyk, Jolanta Piwko

[av_gallery ids=’11877,11878,11879,11880,11881,11882,11883,11884,11885,11886,11887,11888,11889,11890,11891,11892,11893,11894,11895,11896,11897,11898,11899′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-uilalf’]