Wieczór Przyjaźni Polsko- Francuskiej w Mścicach

W dniu 18 kwietnia w Domu Ludowym w Mścicach odbył się tradycyjny Wieczór Przyjaźni Polsko- Francuskiej. Zjawiło się na nim wiele osób, także nasi główni goście z zaprzyjaźnionej z naszą gminą miejscowości Saint-Yrieix. W tym roku, po raz 25 mieliśmy okazję dbać o współpracę, polegającą na wzajemnych wizytach i wymianie doświadczeń. Dla jednych, było to pierwsze spotkanie z Polską- inni, przyjeżdżają do Będzina już od 1997r, a nawet od trzech pokoleń.

Wieczór obfitował w śpiew, dobrą zabawę i był też okazją do wspomnień. Rodziny z Gminy Będzino przybyły razem ze swoimi francuskimi gośćmi, którzy wykonali piękną piosenkę. Wspaniały był występ przedszkolaków z przedszkola “Promyki Bałtyku” w Mścicach. Wielkim zaangażowaniem kulinarnym wykazały się Panie z sołectwa Mścice a obsługą dzielnie zajęła się kadra Gminnego Ośrodka Kultury.

Były także oficjalne przemówienia- wygłoszone przez czuwających nad wymianą Dariusza Borduna i Ewę Wodecką- Bordun oraz Didiera Memain i Catherine Lacueille – jako reprezentantów Saint- Yrieix. Wójt Gminy Będzino, Sylwia Halama podziękowała wszystkim za zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości. Odczytała również okolicznościowy list gratulacyjny adresowany do sołtys Mścic, Anieli Antkiewicz, przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z okazji 20 lecia pełnienia przez Panią sołtys swej funkcji.

 

opublikowano 19 kwietnia 2023