Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu rok szkolny 2019/20

WIELKI SUKCES NASZYCH UCZNIÓW:

  1. Laureat i finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii

 20 lutego 2020 roku zostały ogłoszone wyniki Wojewódzkiego  Konkursu Przedmiotowego z Biologii organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Nasi uczniowie . Mateusz Litwin   i Wojciech Knieć z sukcesem przeszli przez poprzednie etapy: szkolny, rejonowy oraz wojewódzki w Koszalinie. Po etapie wojewódzkim  Mateusz Litwin zdobył tytuł laureata tegoż konkursu, a Wojciech Knieć tytuł finalisty. Uczniów przygotowywała mgr Elżbieta Gostomczyk.

2. Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, Chemii, Fizyki

  1. Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  z Matematyki – uczeń Aleksander Gałka. Ucznia przygotowywała mgr Elżbieta Gil
  2. Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii – uczeń Aleksander Gałka. Ucznia przygotowywała mgr Elżbieta Gostomczyk
  3. Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki – uczeń Aleksander Gałka. Ucznia przygotowywała mgr Elżbieta Gil.

Nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że potrafią, przy pomocy swoich nauczycieli i rodziców osiągnąć wielki sukces edukacyjny. Zaszczyty osiągnięte przez naszych uczniów są wyjątkowe i najwyższe, co dodatkowo wyróżnia naszą szkołę i zaangażowanie nauczycieli w rozwój dzieci uzdolnionych.

Wielkie gratulacje dla Mateusza, Wojtka i Olka, a także nauczycieli prowadzących  oraz najserdeczniejsze życzenia na dalszą edukacyjną drogę od całej społeczności szkolnej!