Wizyta w ramach projektu

W dniach 21-23.09.2016 r. Gminę Będzino odwiedziła delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Britz-Chorin-Oderberg. Spotkanie dotyczyło prezentacji i wspólnego dzielenia się doświadczeniami w zakresie nowoczesnego szkolnictwa i zastosowania nowych technologii w administracji publicznej.

Wizyta była realizowana w ramach projektu „Dobre praktyki w oświacie i nowoczesnej administracji podczas polsko – niemieckich wizyt studyjnych” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.  Główną koncepcją projektu jest dokonanie wymiany dobrych praktyk wśród osób biorących udział w wymianie z branży administracyjnej i oświatowej. Druga wizyta studyjna odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2016 r. i będzie dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie polskiego i niemieckiego systemu edukacyjnego.