Informujemy,że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami dla Rolników z terenu gminy Będzino na badania próbek gleby na mikroelementy. Osoby zainteresowane proszę o pilny kontakt z działem ochrony środowiska tel. 94 3 162 550 Przypominamy, że 50% kosztów badania próbki pokrywa Gmina Będzino, drugie 50% beneficjent. Limit na jedno gospodarstwo rolne 10 próbek.

opublikowano 25 listopada 2023